Kosmička ENERGIJA napaja vaše postojanje ~ Naučite da je pravilno koristite!


Nikola Tesla je rekao: "Ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte o energiji, frekvenciji i vibraciji."

Tesla je razumeo da je ta kosmička simfonija u rezonanci. Ukupnost univerzuma počiva na energiji. Svaki osnovni element poznatih atomskih struktura sadrži energiju u različitim stepenima vibracija.

Razliku između bilo koja dva elementa čini različitost i njihovih atomskih struktura i stepena vibracije. Svaka energija koja ispunjava univerzum ima posebnu frekvencu ili vibraciju. Takva energija ne samo da je blagotvorna, već je i od suštinske važnosti za svaku živu ćeliju, bilo da pripada coveku, životinji ili biljci.

Čovek tu energiju koristi svojim umom. Upravo ta energija prenosi svaku našu misao. Bilo koji aspekt života na fizičkom planu zavisi od osnovne energije ili kosmičke sile univerzuma.

Duhovni razvoj je naša jedina svrha i razlog našeg postojanja. Stoga čovek mora da nauči kako da koristi energiju kosmosa za sopstveni duhovni razvoj i u konstruktivne svrhe. Konstruktivna primena (pozitivna primena) energije univerzuma podiže nivo čovekove svesti, istovremeno podižući i stepen vibracija njegove lične frekvence. Svako od nas poseduje različiti vibracioni nivo.

kosmicka meditacijaNaši ovozemaljski problemi, svi do jednog, nastaju projekcijom misli. Ono što projektujemo iz sopstvenog uma u obliku misli, stvaramo i primamo na fizičkom planu.

Duhovni razvoj zahteva eliminaciju svih negativnih misli koje troše našu životnu energiju.

Svesno ili ne, tek svako od nas koristi životnu energiju (prana ili či); naša tela znaju kako da u kombinaciji sa umom privuku energiju univerzuma koja prožima osnovu našeg postojanja i kako da njome zaceljuju povrede, smanjuju nivoe stresa i umora i održavaju vitalnost organizma.

Nažalost, haotičnost savremenog života ne ostavlja nam mnogo vremena niti mentalne snage da privučemo dovoljne količine energije univerzuma, dodatno osnažimo životnu energiju i pospešimo sopstveni duhovni i fizički razvoj.

Nikola Tesla je to znao. Ništa u kosmosu ne postoji bez harmonijske vibracije.


 
Izvor facebook, autor nepoznat

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE