Mindfulness ili kako pravilno MEDITIRATI ~ Saveti iz BUDIZMA


“Ako želimo da oplemenimo svoj um, moramo ga spojiti sa praksom vrline postojano primenjujući moć pažnje. Ovo je samo srce meditacije.” – Geshe Kelsang Gyatso
 


Uvežbavanje u meditaciji ne podrazumeva samo posmatranje našeg uma, već aktivno unapređenje uma time što ga zadržavamo fokusiranog na željenom objektu.

Ova praksa obuhvata tri glavna mentalna faktora: pažnju, budnost i savesnost.


Pažnja

Mentalni faktor čija je uloga da ne zaboravi objekat kojeg je spoznao primarni um i da vrati um natrag na objekat koji se zaboravio. Funkcija pažnje je da spreči um od rastresenosti – da um ne odluta s objekta na kojem je.

Budnost
Budnost je vrsta mudrosti koja zna šta je greška, a šta nije greška. Kada sa pažnjom položimo svoj um na objekat, budnost povremeno proverava napreduje li naša meditacija dobro, ili su se javile smetnje i prepreke.

Ova „špijunska“ funkcija uma jeste budnost. Ako otkrije da je um ometen ili da je podlegao uticaju mentalnog tonuća ili uzbuđenja, s pažnjom možemo iznova obuhvatiti objekt i nastaviti da meditiramo.

Budnost je plod pažnje i blisko je povezana sa njom. Dok pažnja drži objekat, budnost posmatra ima li, ili ne, odstupanja od objekta.

Savesnost
Savesnost je mentalni faktor koji, u zavisnosti od truda, neguje ono što je vrlinsko i štiti um od zablude i nevrline.
Nema važnije prakse od održavanja svog uma slobodnim od negativnosti. Obično sa velikom pažnjom štitimo svoje telo od povreda, ali puno je važnije zaštititi svoj um. Savesnost bi se trebala praktikovati u sprezi sa pažnjom i budnošću. To je praksa savesnosti.
 

cist-umPažnja u meditaciji i van meditacije

Zablude su mentalni uticaji koji proizlaze iz neprimerene budnosti i čija je funkcija da um učine nemirnim i nekontrolisanim. One su izvor svake naše patnje i problema.

Ako želimo da izbegnemo potpadanje pod uticaj zabluda, moramo štititi svoj um i čuvati ga od lutanja. Ne možemo čisto slediti svoju moralnu disciplinu ako imamo nezaštićen um. Ako naučimo kako da zaštitimo svoj um od zabluda i upregnemo ga u praksu vrline, naša moralna disciplina će jačati i na kraju će biti usavršena. Međutim, ako zanemarimo čuvanje svog uma, javiće se mnoge greške.

Iz obuzdavanja uma dolaze mnoge dobrobiti. Ako uzmemo uže pažnje i čvrsto privežemo naš um za stub vrline, svi naši strahovi će brzo nestati. Ako želimo da oplemenimo svoj um, moramo ga spojiti sa praksom vrline, postojano primenjujući moć pažnje. Ovo je samo srce meditacije.

Ako ne razvijemo pažnju, naše meditacije će biti isprazne i jalove. Neće biti ničega što bi sprečilo divljeg slona našeg uma da jurca amo-tamo na njegov uobičajeni, neobuzdani način između objekata vezanosti, ljutnje, ljubomore i tako dalje.

Dok sedimo na svom jastuku za meditaciju, možemo biti kilometrima daleko, lutajući dalekim gradovima i posećujući porodicu i prijatelje. Baš kao što grnčaru trebaju obe ruke da bi oblikovao glinu, tako i nama trebaju pažnja i budnost ako želimo da ispravno meditiramo i stičemo spoznaje na duhovnom putu.


Poreklo termina

Termine „pažnja“, „budnost“ i „savesnost“ Buda je koristio kada je podučavao kako razumeti i obuzdati um. Kasnije su veliki učenjaci Vasubandhu i Asanga u Indiji i Je Tsongkhapa u Tibetu napisali tumačenja Budinih učenja i u njima pojasnili značenje ovih termina.

Pažnja
Termin „pažnja“ je prevod engleske reči „mindfulness“, na tibetanskom „drenpa“ (དྲན་པ) što se može prevesti i kao „prisećanje“.

Budnost
Termin „budnost“ je prevod engleske reči „alertness“, na tibetanskom „she shin“ (ཤེས་བཞིན).

Savesnost
Termin „savesnost“ je prevod engleske reči „conscientiousness“, na tibetanskom „pag yod“ (བག་ཡོད), što se može prevesti i kao „oprez“.


 
Priredila: Ani Eterović, bc-kailash.hr

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE