Sveta GEOMETRIJA ~ Najbolje objašnjenje SKRIVENE ISTINE!


Sveta geometrija budi prisećanje KO SMO ZAISTA, ona je veza sa Izvorom. U trenutku našeg začeća, kada je Duh sišao u materiju, formirao se jedan zigot (nosi po 23 hromozoma od svakog roditelja), potom mitotičkom deobom od JEDNOG nastaju DVA, a zatim se dve polovine dele dalje i formiraju 4 ćelije.


Vizualizujte kako se ove četiri primarne ćelije slažu tako da 3 formiraju trouglastu osnovu a jedna staje na njih, kao da formiraju piramidu ili tačnije Tetraedar. To je MEMORIJA OBLIKA koji smo nekada bili!

Četiri centra iz ove 4 sfere (ćelije) formiraju oblik Tetraedar. Kada se ove 4 ćelije ponovo podele, formiraju 8 novih ćelija - vizualizujte osam ping pong loptica i zamislite kako formiraju KOCKU (kvadrat od 4 loptice čini bazu, a na to se postavlja još jedan kvadrat od 4 loptice).

 

Tako dobijamo ZVEZDU TETRAEDAR, dva Tetraedra koji se međusobno prožimaju. Ovaj kockasti oblik takođe predstavlja atomsku strukturu silicijumskog čipa (ili kvarca) koji čuva memoriju u našem kompjuteru, sugerišući tako da su dva prividno kontradiktorna sveta - biologija i tehnologija - u stvari geometrijski povezani.

Kako se ova mitotička deoba nastavlja: 1-2-4-8-16-32-64-128-256-512 - pojavljuje se nešto potpuno novo kod deobe 512 - očigledna i neprekidno rastuća geometrija i brojnost ćelija doživljavaju kolaps i formiraju oblik koji se naziva Torus (latinski: prsten), koji podseća na probušenu krofnu i ima dve rupe - jedna predstavlja usta (uvlači stvari, implozija), a druga je anus (izbacuje stvari, eksplozija).


Kako ovaj oblik nastavlja da raste, on formira prvo embrion, a kasnije fetus, i podleže veoma specifičnoj proporciji koja se naziva Fibonačijev niz (može se naći u geometriji kristala i biljaka).


I tako, sočiva kroz koja posmatram ovaj svet vide veličanstveno prožimanje matematike i prepoznavanja oblika u beskrajnoj skali velikog (univerzum) i malog (atom).sveta geometrija kreacija

 

 Autor: Rohan Kapur
Preveo sa engleskog: Milan Bojić
novasvest.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE