Tajna SAMOOZDRAVLJENJA ~ Duhovno ISCELJENJE vodi ka istinskom ZDRAVLJU!


Bolest je sinonim za novo rađanje. Ona je podsticaj za promene u našoj svesti, jer bez bolesti ne bismo otkrili neverovatnu moć isceljenja, koja zajedno sa ljubavlju, ima moć da suštinski transformiše naš unutrašnji život i svest o sebi.

Prirodna, od Boga kreirana i u DNK utkana moć našeg savršenog tela ogleda se u skladnom, životvornom mehanizmu SAMOOZDRAVLJENJA. Iako zdravlje ima tri aspekta - fizičko, mentalno i duhovno, farmacija se trudi da nam ne probudi svesnost da je moguće biti i ostati zdrav i vitalan bez lekova.

Isceljenje duhom je iskonski ključ obnavljanja ravnoteže, homeostaze zdravlja, gde su naše duhovno i fizičko telo sinhronizovani sa ciljem ozdravljenja. Ljubav, entuzijazam, znanje, harmonija ćelijske organizacije, usklađenost bioloških procesa i organskih ritmova su umetnost i kreacija svojstvena samo Bogu.

Naše telo je fizički, energetski i duhovno organizovano da bude zdravo, а svaki novi dah omogućava stotine miliona hemijskih reakcija koje održavaju tu harmoniju. Svaki udah je kontakt našeg tela sa životvornom energijom - pranom, energetsko-informativnom hranom svih naših tela. Zdravlje je pre svega DUHOVNO BLAGOSTANJE, a ispoljava se kroz fizičko i mentalo blagostanje i sreću.
 

isceljenje


Pozitivno misliti, raditi, videti sebe u pravoj stvarnosti, otvara u svesti percepciju božanske promisli, iskre ljubavi otelovljene u nama. Ako to shvatimo, razumećemo da čovek koji duboko veruje za sebe da je Božije delo, nikada, ali baš nikada neće biti bolestan.

 
Autor: Zorana Dabić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE