Slobodna VOLJA, KARMA i SUDBINA ~ Ovo je KONAČNI odgovor na večno pitanje!


Da li ljudi imaju slobodnu volju? Da i ne!

Razmotrite sledeće: Prelazite pešački prelaz i nemarni vozač vas udari automobilom. Tu niste imali slobodnu volju, vaša loša karma se jednostavno odigrala. Vodite biznis, ali odjednom tržište se promeni i posao je upropašćen. Tu nema slobodne volje, vaša loša karma se odigrala. Samac ste i prikladan partner vam se udvara; možete reći da ili ne. Ovde imate slobodnu volju. Dobijete na lutriji; možete reći da ili ne prihvatanju novca. Ovde imate slobodnu volju.

Ono što odavde možemo zaključiti jeste da imamo slobodnu volju po pitanju dobre karme, ali nemamo kod loše karme.
Loša karma vas jednostavno udari bez obzira na sve. Možete se zaštititi, preduzeti mere predostrožnosti, osigurati se itd., ali ona udara bez obzira na sve.

Pitanje koje sledi nakon toga jeste:
Šta je uticalo na vašu odluku u slučaju događaja sa dobrom karmom? Šta je uticalo na to da prihvatite ili da odbijete nešto?
 

 

slobodna volja

 


Odgovor je suviše kompleksan i izvan obuhvata ove knjige, ali svi se slažu da je vaš istorijat dobre i loše karme doprineo da donesete odluku na određeni način. To znači da ste sve vreme imali bar slobodnu volju po pitanju svojih izbora šta da radite sa dobrom karmom. Vredno je zapažanja i to da kada neko stvara lošu karmu, on je imao slobodnu volju da li će napraviti lošu karmu ili ne.

Ovo znači da na kraju krajeva, vi imate slobodnu volju da li ćete se odreći svoje slobodne volje i predati se silama loše karme koje su trenutno na delu, i tako stvoriti još loše karme.

 

Što je više loše karme, to je manje slobodne volje! Što je više dobre karme, više je i slobodne volje!

Bez obzira na sve, kada vas karma pogodi, vi imate slobodnu volju po pitanju toga kako ćete odreagovati. Neko ima više opcija, a neko manje. To opet zavisi od balansa između dobre i loše karme u nečijem životu. Niko nije ostavljen bez izbora na koji način će odreagovati na lošu karmu.


sudbina

 

U suštini, imate dve opcije: možete se svetiti, ili možete oprostiti. Osveta stvara još loše karme i smanjuje slobodnu volju. Opraštanje stvara dobru karmu i povećava slobodnu volju.
 

Autor: Jan Esmann, odlomak iz knjige
"Priručnik za inicirane u Šaktipat Sida jogu"

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE