Sai Babin recept za SAVRŠEN ŽIVOT ~ Očisti POLJE svoga SRCA!


Prvo uklonite i očistite neželjenu skramu i trnovito žbunje loših kvaliteta iz polja vašeg srca. Potom zaorite polja vaših srca plugovima dobrih dela. Navodnjavajte ih vodom ljubavi. Posejte u njima semenje božanskih imena.

 

Uklonite korov nepoželjnih kvaliteta poput pohote, besa itd., koristite pesticide razlučivanja, nevezivanja i predaje kako biste uništili štetočine i bolesti po imenu egoizam i posesivnost.

Dodajte prihranu u vidu istine i pravednosti. Postavite ogradu sačinjenu od discipline i duhovne prakse kako biste čuvali useve od uljeza i štete.

 

Uživajte u radosti kada usevi podare cvetove mira. Konačno, iskusite blaženstvo žetve i nahranite se njom. 

 

Satja Sai Baba

Preveo Milan Bojić, novavest.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE