Mentalno USKLAĐIVANJE ~ Prvi korak ka OSTVARENJU svakog CILJA


Verujem da vam je sada već jasno je prvi korak ka dostizanju ciljeva u svim aspektima života, prenošenje ideje – onog šta želite u univerzalni um. Ovo je istina. Ovu istinu su spoznali oni koji su uspostavili harmoničan odnos sa ovom univerzalnom inteligencijom.

Harmoničnost odnosa vas i univerzalnog uma je od životne važnosti, ona je primarna. Kako se postiže harmoničnost? Čitav postupak mentalnog usklađivanja može se sažeti u jednoj reči: ZAHVALNOST!

Kao prvo, potrebno je da duboko verujete da postoji ova inteligencije, zatim da verujete da ona sve može, sve zna i da je svuda oko nas. I kao treće, da se prema njoj odnosite sa osećanjem duboke i beskrajne zahvalnosti.

Mnogi su siromašni u svim aspektima života jer su prekinuli nit sa kojom su povezani sa ovom inteligencijom. Neko je delimično siromašan: na polju zdravlja i ljubavi se oseća odlično, međutim, materijalno bogatstvo je ono što mu nedostaje. Takođe i obrnuto: materijalno dobro stoji, ali mu je zdravlje narušeno.

Sve relacije su moguće, a ispunjenost na svim poljima života oseća samo ona osoba koja nije propustila priliku da izrazi zahvalnost.

Zamislite da ste povezani sa univerzalnim umom optičkim kablom. Zašto optičkim? Evo definicije:

„Osnovna funkcija ovih medijuma je omogućavanje izuzetno brzog prenosa podataka između geografski udaljenih lokacija. Zahvaljujući činjenici da su kontinenti povezani optičkim vlaknima moguće je pristupiti sadržajima s drugog kraja planete za svega nekoliko milisekundi. Informacija se prenosi putem svetlosti.”
 

 

svetlosne niti

 


Zamislite da se u tom kablu nalaze tri niti: ljubav, zdravlje i materijalno bogatstvo i da ste povezani njime sa univerzalnom inteligencijom u kojoj se nalazi sva ljubav, svo zdravlje i svo materijalno bogatstvo. Zamislite da su vaše misli i osećanja svetlost koja prolazi kroz ovaj kabl. Ukoliko se osećate siromašnim u jednom od ova tri aspekta vašeg života, znajte da je ta nit u prekidu.

Šta je potrebno uraditi? Potrebno je tu nit popraviti, prespojiti, a najbrže ćete to uraditi ako počnete upražnjavati zahvalnost. Pošaljite svetlost (misao i osećaj zahvalnosti) kroz ovu nit i videćete kako se jedno od vaših polja života popravlja.

Zahvalnost je dar koji nam je dat da ga koristimo!

Verujem da mnogi razumeju činjenicu da što su bliže izvoru bogatstvu sve su bogatiji, primiće više bogatstva. Zato je još lakše razumeti da duša koja je uvek zahvalna živi u bližem dodiru sa ovom inteligencijom. Što zahvalnije usmerite svoju podsvest ka univerzalnom umu kada vam dođu dobre stvari, sve više ćete dobrih stvari dobijati i one će vam brže stizati. Mentalni stav o zahvalnosti je ključ bogatstva u svim aspektima života.

Ako je za vas novost to da zahvalnost dovodi vašu podsvest u sklad sa univerzalnim umom, počnite upražnjavati ovu duhovnu moć i uverićete se u ovu istinu
.

 

Ali morate obratiti pažnju ne jednu činjenicu: Ako ste takmičarski nastrojeni u smislu da želite više zbog toga što drugi imaju više od vas, onda ne možete dostići i koristiti ovu moć. Takođe, ako smatrate da su zalihe ograničene, da je sve već uzeto, to će se takođe fatalno odraziti na vaša nadanja.

Zahvalnost je prirodno načelo, prirodan zakon prema kome su akcija i reakcija uvek jednaki, ali u suprotnim smerovima.

Autor: Marjan Marković

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE