Zakon REFLEKSIJE - Ogledalo SVESTI preslikava UNUTRAŠNJA STANJA bića


Često čujemo termin „Ogledalo“, „to je naše Ogledalo“ ma šta nam se u životu događalo. Dosta se pisalo i piše na ovu temu, zato ponovo otvaramo polje o temi odsjaja ili refleksije kako bismo novim uvidima postali svesniji, osvestili sebe, a samim tim i naše okruženje, drugim rečima naše Ogledalo.
 
Refleksija se sreće u prirodi, svuda je oko nas, ona nas prožima, čini prenos svetlosti, talasa, zvuka, boja, X-zraka... Kroz zakon „kako gore - tako dole“ mi smo u otvorenoj komunikaciji sa Univerzumom. Što više ljubavi unesemo u razumevanje te pojave u prirodi, konekciju Majke Zemlje i Oca Nebeskog, to ćemo pre postati pravi kreatori svog života i uživati u manifestaciji istog.

 

Refleksija ili odsjaj je prenos sa jedne tačke na drugu. Majka Zemlja nam daje mnogo uvida iz kojih možemo razumeti zakon „kako dole, tako gore - kako gore, tako dole“, a odsjaj je samo jedan od pristupa koji nas može pomeriti sa mrtve tačke nesvesnosti u život koji se živi „punim plućima“ svesnosti, samim tim i prisutnosti.
 

 

devojka ogledalo

 


Ogledalo nas zbog toga šalje na „pravo mesto“, u „pravo vreme“, sa „pravim ljudima“, zato i nema loših pojava. Bilo koja pojava da nam se dešava, mi smo je preslikali našim Ogledalom, jer je naš prelomni talas bića - odsjaj (ako shvatimo da smo svetlosna bića), preslikao baš to iskustvo koje se upravo dogodilo ili se još uvek događa.

Stvar naše percepcije je da li ćemo neko iskustvo doživeti prijatno ili neprijatno, povoljno ili nepovoljno, postavljati pitanja „zašto baš ja“ za povoljne i manje povoljne aspekte koji nam se preslikavaju. Tu je srž, svrha razumevanja i našeg pristupa za realizaciju doživljenog.

Na nama je izbor da li ćemo nastaviti u razvoju svoje svesnosti, a samim tim preslikavati svojim Ogledalom nova iskustva, ili ćemo ostati u već prisutnoj komfornoj zoni, jer u oba slučaja mi nastavljamo dalje. To je sve naše Ogledalo, refleksija, prenos komunikacije emocija, našeg svetlosnog bića, kao i vibracija koje upija Majka Zemlja i reflektuje ih Ocu Nebeskom, koji podržavajući našu priču ili iskustvo kroz doživljaj preko svojih talasa uzvraća ponovo odbleskom Ogledala na nas same.
 

 

ogrizak jabuke

 


Mi smo Ogledalo, sa poštovanjem pristupamo ovoj reči, zato je oslovljavamo vlastitim imenom. Ogledalo je naša svest. Ona nas vodi u istraživanje, kao što arheologa vodi želja za otkrivanjem i razotkrivanjem tajni, pa su vrlo često svesni da su na pravom mestu, u pravo vreme, oslobađajući zakopane priče prethodnih civilizacija dolaze do otkrića, a moglo bi se reći i razotkrića,  jer je njihova svesnost put Ogledala.


Put Ogledala je prolaz, naša vrata.
Mi smo ti koji upravljamo, otključavamo i zaključavamo, nekad pritvorimo vrata da bismo videli da nam je sa druge strane svetlo iako smo još u tami, ili obrnuto. Za sve postoji Put. Mogućnosti su te koje nas vode i nose u nove uvide. Volja je, misli se na emocionalnu volju, cilj kojim težimo da budemo dovedeni na naš Put.

Odblesak, naša priča Ogledala, portala između Majke Zemlje i Oca Nebeskog, vibrira našom emocionalnom voljom. Jaka vibracija koja privlači i odbija u istom momentu, a momenat je večnost iz jednog ugla posmatranja i okončanje iz drugog ugla posmatranja. Hoćemo li živeti savršeni ples Majke Prirode i Oca Nebeskog!?
 

 

merkaba

 


Ogledalo vibrira, svest je uvek budna jer vibrira, sve oko nas je živo isto koliko smo i mi živi,
zato i jeste proistekla misao „da smo uvek na pravom mestu u pravom vremenu“, „da kako je gore, tako je i dole“ i tako putem Spire Mirabilis mi hvatamo zamajac za nova i nova iskustva, a na kraju smo svi na vrhu piramide.

 
Autori: Danijela Marković i Bojan Klačar

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE