Tajna ostvarenja svakog CILJA ~ Ne fokusiraj se PREVIŠE JAKO!


Ako se čvrsto koncentrišete na svoj cilj, to znači da zadržavate, da ograničavate svoju inteligenciju, jer više niste sposobni da razmišljate jasno i opušteno. Koncentracija znači isključivanje - više ne zapažate šta se događa levo i desno od vas, a to je sasvim očito ograničavanje vaše inteligencije. Prodavac koji se grčevito koncentriše na sklapanje ugovora s kupcem, na vidi kupca u celini, on time niti sebi niti kupcu ne pravi nikakvu uslugu.

 

Da se dobro razumemo - cilj treba da postoji, ali ako se suviše snažno na njega koncentrišemo, više ne zapažamo sadašnjost u njenoj celini, ne ponašamo se optimalno u sadašnjem trenutku. Drugim rečima - mi ograničavamo naš potencijal, našu univerzalnu inteligenciju.

 

MOJA PRIMEDBA:

 

Suviše snažno fokusiranje na cilj ima efekat makro-fotografije, gde se jedan objekat ističe u prvi plan, dok sva lepota  okoline pada u drugi plan i gubi se sinhronizacija objekta sa istom, odnosno stvara se otcepljenost. Tako fiksan i nefleksibilan pristup cilju isključuje ostale segmente života i ne dozvoljava nam da uživamo u sveukupnosti i bogatstvu sadašnjeg trenutka, negirajući celovitost i sveprisutnost.

 

Posledice toga mogu se vrlo lepo promatrati ponajpre u sportu. Ko se grčevito koncentriše na određen cilj, taj doduše može da postigne izvesne uspehe, ali pravi šampion verovatno nikada neće postati, jer je u grču. Ko je grčevit, ne može da postigne optimalne rezultate. Jedan je učesnik seminara na ovu temu ispričao sledeći primer:

 

On je često igrao tenis protiv svog oca. (Ja s namerom ovde upotrebljavam reč “protiv”). Njegova je namera bila da po svaku cenu pobedi svog oca. On je mislio da je s obzirom na kondiciju bolji od svog oca i da ga obavezno mora pobediti. Ali stalno je gubio. Time se naravno povećavala i njegova grčevitost.

 

Jednog jutra mu je bilo dosta borbe (on se borio za jedan određeni cilj, koncentrisao se na taj cilj). U sledeći je meč ušao bez cilja da pobedi, već jednostavno samo da bi igrao. I vidi, od tog dana više nije izgubio niti jedan meč protiv svog oca! Uvek je pobeđivao. A nije napravio ništa drugo, nego otpustio. Otpor i blokada su se razrešili, život je mogao teći, mogao se menjati iz trenutnog stanja u željeno stanje.

 

Ono što važi za sport, vredi i za sva ostala životna područja. Važi za menadžera, za prodavca, za nezaposlenog, za majku koja želi da njen sin bude uspešan u školi. Svuda vlada isti mehanizam. Ako se kruto koncentrišete na jedan cilj, ograničavate svoj potencijal. Otpustite svoj cilj!

 

 

penjanje

 

 

Ne sumnjajte u postizanje cilja

 

Sumnja potiče od mišljenja glavom i u potpunosti ograničava našu univerzalnu inteligenciju. Sumnja je suprotnost poverenju; a bez poverenja, naša se inteligencija ne može aktivirati. Otpustiti znači imati poverenje; poverenje u život, u nezamislivu mudrost, koja je prisutna u svakom čoveku. Ko nema poverenja, ne može da otpusti, on se mora svuda hvatati.

 

Ovo nepoverenje u život je jedna akcija, koja će, naravno, dovesti do reakcije. Ko nema poverenja u život, taj ne može da očekuje da će ga život nositi, da će mu činiti dobro. On time ograničava svoje mogućnosti u ogromnoj meri. Ko želi da postigne neki cilj, a istovremeno sumnja da li će mu to stvarno uspeti, taj nema mnogo šansi za uspeh. Ovakvom sumnjom, on blokira protok života. Zbog toga ako uprkos takvom stavu postigne cilj, to je samo uz pomoć relativno velikog utroška energije i vremena.

 

Naravno da je i Isus to znao. Odgovarajuća rečenica kod njega glasi: “Ako posedujete veru, ništa vam neće biti nemoguće.”

 

To je zbog toga tako, jer usled otpuštanja (vere, poverenja) život može teći, a naša se univerzalna inteligencija može manifestovati. Ova se univerzalna inteligencija ponekad naziva i super-inteligencijom – ili Bogom.

 

 

SAŽETAK:

 

Otpuštanje je suprotnost slabosti; ono aktivira u svakom čoveku prisutnu nezamislivo visoku inteligenciju, a to konkretno znači:

 

-   Prihvatiti sadašnje stanje.

-   Ne osuđivati, ne suditi.

-   Ne određivati put.

-   Ne boriti se protiv trenutnog stanja  ili za željeno stanje.

-   Ne koncentrisati se na cilj.

-   Ne sumnjati u postizanje cilja.

 

 

 

Izvor: duhovni-razvoj.blogspot.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE