Beseda na Svetog Georgija 1974. godine u manastiru Ćelije


Mladić pobeđuje surovog cara Dioklecijana, svemoćnog cara. Čime ga pobeđuje? Ne oružjem, nego mučeništvom.

On je svojim mučeništvom pokazao i dokazao da je Hristos zaista vaskrsao i da je zaista Večna Istina u Njemu, Večna Pravda u Njemu, Večna Ljubav u Njemu. Car je gonio sve hrišćane. Sveti Georgije je tražio Senat rimski i pred njim branio tu strašnu istinu. Sveti Georgije je bio vojnik, vojvoda. Dvadesetih godina je bio, i odlikovao se svojim junaštvom. Zato ga je car nagradio tako mladog tim činom.


Nije bio u saglasnosti sa Senatom, i rekao je: "Ti goniš nevine ljude, goniš istinu!"
Car se zaprepastio! "Kako može mlad vojvoda da to meni kaže, u oči da kaže? Otkuda to tebi, Georgije?"
"Otuda što Hristos jeste Istina, Večna Istina. I ja sam hrišćanin."

Car je naredio da mu se odmah sudi i da ga pogube. Metnuli su ga na točak strašan i užasan, a dole su bili klinci. Meso se razdvajalo, tako da su samo kosti ostale. Georgije nije jauknuo, nego se u sebi molio Gospodu da mu On pomogne da izdrži muke.

I tad, javi se Anđeo Gospodnji, zaustavi točak i skide ga sa točka i dade mu telo. Car Dioklecijan se zaprepasti, ali u svom bezumlju nije hteo da se pokloni tom strašnom čudu, tom neobičnom svedočanstvu.

Jer, šta je to pokazalo? Pokazalo je to da je zaista Hristos vaskrsao iz mrtvih, da je samo On Istiniti Bog nad svima bićima i nad svima svetovima, da eto, On kao Svemoćni Bog, čini to čudo kakvo nijedan čovek ne može učiniti. Sveti Georgije je posvedočio i bio veliki svedok. Velikomučenik, kaže se, Veliki Svedok, Martir. Velikomučenik, to jest Veliki Svedok - čega? Vaskrsenja Hristovog! Jedinog Istinitog Boga Gospoda Isusa Hrista.

No car u jarosti svojoj naredi da i dalje muče Svetog Georgija. Tadašnji vračari predlažu caru da se Georgiju da najstrašniji otrov, za tog velikog neprijatelja rimske carevine. Car dopusti vračaru sa najstrašnijim otrovima, i reče: "Ovo je nešto najjače, ovo će njega savladati."

Sveti Georgije se prekrsti i pomoli se Gospodu, i popi prvi otrov, i ništa mu ne bi.

Tada vračar dade drugi strašni otrov, i reče: "Ako ovaj otrov ne otruje Georgija, ja ću postati hrišćanin."
Popio je Sveti Georgije strašni otrov, i nije mu bilo ništa. A vračar pade pred noge Svetitelju i poverova u Hrista. Besan car naredi da se Sveti Georgije baci u živi kreč. Tri dana proveo je u jami živog negašenog kreča. I trećega dana bezumni car naredi da izvade leš Svetog Georgija. Kad su otkopali kreč, Svetog Georgija nađoše živog. Tada car nije znao šta da radi, i naredi da ga i dalje muče.

Jedan od sluga reče: "Care, ovi hrišćani uče da njihov Hristos vaskrsava mrtve. Evo, u blizini je jedan grob, neka dokaže istinitost svoje vere."

Car naredi Svetom Georgiju. On, pomolivši se u sebi Gospodu, reče: "Gospode moj, ako je volja tvoje učiniću to!"

sveti georgijeI odoše na grob. I Sveti Georgije se molio Gospodu da pokaže neznabošcima tu silu Svoju, tu istinu Svoju. I viknu mrtvaca iz groba. Dignu se mrtvac i ožive. Car i dalje ostade ljut i besan na Svetog Georgija, a njegova žena, carica Aleksandra, izreče da je hrišćanka. I kad car je poslao Svetog Georgija na pogubljenje da mu odseku glavu, i nju su poslali. I molila se Gospodu Hristu za njega. To je Sveta Mučenica Aleksandra. Pošto Sveti Georgije učini to veliko čudo, car je video da nema značaja da ga pogubi. Naredi da mu glavu odseku.

Šta je Sveti Georgije pokazao time? Pokazao je da je zaista Gospod Hristos vaskrsao. To nije ništa drugo do svedočanstvo o Vaskrsenju mrtvih. Gospod Hristos je vaskrsao i time pokazao - šta? Pokazao je da je zaista jači od smrti, najstrašnije nemani i najvećeg neprijatelja roda ljudskog. On je prvi rodu ljudskom dao pravu radost. Kako je Sveti Georgije pobedio? Eto, pobedio je trpeći i stradajući za Gospoda Hrista. Opet je posvedočio veliku Božansku Istinu Blagovesti Spasiteljeve - da Njegovi sledbenici kao ovce idu među vukove.

"Šaljem vas kao ovce među vukove. Mrtve vaskrsavajte, bolesne isceljujte, sve trpite za ime Moje."


Zaista, evo Svedoka koji svedoči da podnositi stradanja i Krst Gospoda Hrista nije teško.

Jedan je Mučenik rekao caru Dioklecijenu, koji pogubljuje dvadeset hiljada hrišćana i naređuje da svakog pogube mačem ako ne prestane verovati u Hrista, to je bio Sveti Mučenik Glikerije: "Mi se ne bojimo smrti, mi pobeđujemo kada nas ubijate za Gospoda Hrista."

A drugi Svetitelj, Grigorije Niski, izjavio je i pisao goniteljima hrišćana: "Nama je sigurna pobeda. Mi ćemo sigurno pobediti vas kroz smrt za Gospoda Hrista. Jer mi ne možemo da se borimo sa vama neprijateljima, ali eto, Gospod Hristos se bori za nas, kroz naše stradanje."

Takva je divna reč... Ne nose nikakvo oružje, ništa što bi mogli upotrebiti kao oružje. Samo trpljenjem spasavaju dušu svoju. Ne boje se oni koji su s verom. Boj se onoga što ubija ljudskost.Izvor: forum.krstarica.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE