U čitavom UNIVERZUMU – Samo TI JESI - drugi deo


Imajući u vidu sve ovo prethodno izrečeno pouzdano znaj, o ljubljeni: kada negde izvan sebe u/vidiš lepotu i/li dobrotu (budi istinski svestan da) to jeste tvoja SOPSTVENA lepota i dobrota – tvoga božanstvenog Unutarnjeg bića – jer spolja može biti očitovano, i percipirano, samo ono što je unutra pohranjeno, ili (nasuprot toga) otpuštanjem starih okorelih naslaga ponovo Oslobođeno u svom punom  i izvornom sjaju!

 

Ali isto tako, kada negde u/vidiš zlo, ružnoću, prljavštinu… tamu ili nepravdu, to nije ništa drugo do proizvod tvojih sopstvenih podsvesnih i nesvesnih dojmova (samskara, programa uma), koje si tokom eona svog “Postojanja-u-Iluziji-i-Odvojenosti” kreirao/pohranio/usvojio, i sada ti ta skrama-na-svesti (popularno nazivana Veo) bukvalno cenzuriše/filtrira svako iskustvo stvarnosti ne dozvoljavajući percepciju Istine: Pravog Stanja Stvari.

Samskare su upravo “mrlje na reflektoru svesti”, koje na čistom platnu tvoje stvarnosti kreiraju sve te senke – celokupnu i sveukupnu pojavnost – tvoga (pazi sad dobro!): ne sveta i stvarnosti, već (tvog) ISKUSTVA sveta i stvarnosti.

Ovo je tako, tako neizrecivo bitno JASNO uvideti i razlučiti!


Prema tome, mi uvek iskušavamo samo ono što nosimo sobom i u sebi, a nikada samu Stvarnost – bar ne dok ne uklonimo sve te mrlje, sve te “senke”, i omogućimo protok te neizmenjene, izvorne, božanske Svetlosti/Refleksije.

Upravo o toj istini se i sam Dž.Krišnamurti odredio na sledeći način: “Da bi nešto spolja izmerio, moraš najpre imati metar u sebi”, a čuveni jogi Svami Vivekananda: “Samo grešnik u drugome vidi grešnika” (odnosno “Samo grešnik (je taj koji) vidi greh” – “Only sinners see sin”). Dok drevna, izvorna znanost Joge celokupnu zakonitost svega ovoga krajnje nedvosmisleno obznanjuje izjavom: “MANO MATRA ĐAGAT” (“Čitav ovaj svet je kreacija Uma”).
 

 

sunce

 


Stoga; kada negde vidiš mrak i tamu, neka ti bude nedvojbeno jasno da je to tvoj sopstveni mrak, koga je tvoja sopstvena podsvest (ili čak tvoje nesvesno) – u savršenom skladu sa unutarnjim skrivenim zakonima univerzuma – manifestovala ispred objektiva tvoje sopstvene svesti i tako kreirala, i kreira, svet/stvarnost tvog osobnog iskustveno-spoznajnog:

“O, ti plemenita roda, ma kakve strahovite i užasavajuće vizije možda vidiš, prepoznaj ih kao tvoja mislena obličja. (…) Čak i u vreme kad kamenčići budu prebrojani, ne budi zaplašen, niti užasnut; ne izreci laži; i ne boj se Gospoda Smrti. (…) Kako je tvoje telo sad mentalno telo, ono je nesposobno da umre, čak i ako je obezglavljeno i raščetvoreno. (…) Gospodari Smrti tvoje su sopstvene halucinacije. (…) Izuzev u nečijim halucinacijama, u stvarnosti ne postoje takve stvari izvan nekoga, kao što je Gospod Smrti, ili bog, ili demon, ili Duh Smrti sa glavom Bika. Delaj tako da spoznaš ovo!”
(Bardo Thodol – “Tibetanska Knjiga Mrtvih”)


I sve to je/ste (“nam se izvana predstavlja”) SAMO ZATO da bismo spoznali šta se to skriva u nama samima, te da bismo (uz iskrenu volju i želju za promenom i katarzom) mogli pristupiti putu generalnog Čišćenja i povratku našoj izvornoj suštini – stanju izvorne, neizmenjene, Bezuslovne Ljubavi. I to je stoga UVEK čin ljubavi i čin zbog ljubavi: pa čak i kada svud u svetu, dokle nam pogled seže, vidimo samo mrak, zlo i nesvesnost u akciji! (valjda i to govori “ono nešto zaista bitno” upravo o nama samima, i potrebi da konačno menjamo sebe i svet i (svoju) stvarnost). Niko “drugi” ne može na to da utiče, jer… nikoga “drugog”, uistinu, ni NEMA!

Sve ovo deo je Velike Tajne, mističnog otkrovenja, koja je eonima strogo čuvana zapečaćenom pomoću “sedam pečata tišine”, i bila postepeno otkrivana samo onima plemenitoga srca: onima dostojnim (vrhovnim samopregnućem i predanošću zavređenog i izvojevanog) Vrhovnog Blagoslova.

 

biceUnutar učenja Budizma to se otkrivalo onima najpredanijima i najposvećenijima svetoj praksi “Plemenitog osmostrukog Puta”, dok se unutar mističnog učenja Yoge otkrivalo kroz konačno otkrivenje realizacije neke od četiri centralne staze samo-ostvarenja: karma yoge  (joge nesebičnog delanja/služenja), gyana yoge (joge spo-znanja), bhakti yoge (bezrezervne predanosti celokupnog svog bića Vrhovnom Biću/Svesti/Ljubavi) i rađa yoge (pretežno meditativnom putu koji teži da kultiviše um – da ga ubedi da “izvrši samoubistvo” i prekorači u Ne-um) – ili svih četiri skupa.

Dakle, savršeno mi je jasno da niti sada – nakon čitanja ovoga teksta – mnogima i dalje neće biti jasno šta je ovde zaista izrečeno… ali to je upravo samo najveći i najslikovitiji primer, i dokaz, da je vrhovna tajna i dalje strogo čuvana “iza sedam pečata” i da nije svakom, osim “izabranima”, dopušten uvid u Istinu. Jer, kako je to već u Upanišadama divno i istinito rečeno:  “On se javlja onima koje je izabrao On – jer oni su izabrali Njega; izabranima otkriva On svoju slavu.”

I tako mora biti, nikako drugačije. Tek kada u svemu počneš uviđati Sebe – tek kada u svemu počneš sagledavati Svoju Slavu, i Svoju Lepotu, i Čistotu, i Pravednost, i Savršenost, i Beskonačnost i Božanstvenost… i kada jednom konačno prestaneš suditi, i (pr)osuđivati “druge” – i njihovo “odurno zlo, bezumlje i prljavštinu” (dakle ne registrirati, uviđati i distancirati se – jer to je upravo ono što je neophodno, već Osuđivati – jer osuđivanje je jedna od najpodmuklijih podmetačina iluzije/ega... možda i najprljavije postojeće oruđe tame, nesvesnosti i duhovnog slepila) – počećeš jasnog pogleda uviđati da si svaki nebrojeni put čineći tako do sada, bacao prljavštinu i kamenje (uvek, i bez i jedne jedine iznimke): jedino na SAMOGA SEBE!!!

Pa, hoćeš li i dalje robovati slepilu i iluziji O-dvoj(e)nosti – i dalje slepo pristajati na tako perfidne manipulacije svoga uma/ega, a na upravo nesagledivu tragediju sopstvene duše?
Ili ćeš jednom konačno otvoriti oči, progledati, pogledati sebe u ogledalu sveta i reći: E sad je zaista dosta – VREME JE ZA BUĐENJE! – i najzad bez ostatka početi primenjivati onaj vrhovni mudri savet: “Hajde za Mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve”?!

Naravno, samo pod uslovom da si spreman za veliko Buđenje, za konačno otpuštanje (rastanak od) Iluzije, i za nepokolebljivi zaokret u susret Životu samom i Svetlu Istine.
 

 

neuroni

 


I zato, nema drugog puta ka Istini, Ljubavi i Slobodi – od puta O-praštanja: opraštanja SEBI, kroz opraštanje svima i svemu – za sve.
Jer samo kroz istinsko O-praštanje dolazi istinsko Ot-puštanje: otpuštanje svega onoga čemu nikako nije mesto na kristalno čistom biseru naše božanske Duše. I to je jedini put Isceljenja i Oslobođenja; jer – ne nalazeći snage i moći da oprostimo sebi, mi odlazimo dalje (tokom životnog “putovanja duše”) sa tim balastom i sami sebe, duboko nesvesno, tiho proklinjemo zbog neizrecive (i neoprostive) slabosti da to nismo bili u stanju ljubazno otpustiti, već smo tim besramnim smećem opteretili svoju nevinu devičansku Dušu.

Potom Veliki Mehanizam funkcionira tako da se to “utvrđuje/utiskuje” u dubinama Nesvesnog i odatle potom konstantno “radi” na našem podsvesnom “kažnjavanju samoga sebe”. I – upravo TO leži u samoj suštini zakona Karme (a ne nekakva “Božja kazna”): Kažnjavamo samoga sebe zbog odricanja/skretanja od puta sopstvene najviše dobrobiti – od puta Ljubavi!

No... nije to “kažnjavanje” tortura (nekakvih) bičeva Osvete, jer Ljubav je sve drugo samo ne tiranin; već je to “ljubavni zov” Izvora, kojim nas On (naše najdublje, najintimnije Sopstvo), uporno, beskompromisno i nepokolebljivo, nastoji vratiti Sebi: apsolutnoj Istini, Slobodi, Miru, Punoći, Sreći …apsolutnoj, sveprisutnoj, sveprožimajućoj Ljubavi. …Da, istina jeste: iza SVEGA što (nam) se dešava stoji, uvek, i samo – LJUBAV (Ono-Što-Jeste, Ono Što JE-SMO)! Drugaćije, prosto, ne može biti.

O, ti plemenita srca... čitajući ove retke, jedno pouzdano znaj: nema drugog bića u Univerzumu, nema ničega “drugog” u celom svekolikom Univerzumu, sem Večnog, Beskonačnog i Blaženog:
T E B E !
Slava Tebi, i Večna Zahvalnost, moja/naša/sveopšta ljubljena – DUŠO UNIVERZUMA! 

 

 


S' beskrajnom Ljubavlju u toku, i u Njenu/Njegovu Slavu,
Autor: Alakh Niranjan

www.novasvest.com

 

PROČITAJTE OSTALE TEKSTOVE OVOG AUTORA:

 

Vrhovni ZAKON

Tajna LJUBAVI

U čitavom UNIVERZUMU - Samo TI JESI - prvi deo

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE