Duhovne afirmacije širom sveta


Šta su duhovne afirmacije i zašto bi trebalo da ih izgovaramo?


Duhovne afirmacije su jednostavne potvrdne fraze koje se fokusiraju na vaš duhovni rast.


Kroz pisanu istoriju, u svim delovima sveta, ljudi su imali svete spise koji su im služili kao vodiči. U ovim svetim knjigama  su navedeni zakoni religijske zajednice kao i mnoge duhovne afirmacije. Te afirmacije služile su da uteše narod kada je to bilo potrebno, uliju snagu kada su u nevolji i podseti ih na to kakav je odnos između njih samih kao i na odnos sa Bogom.


Čak i danas duhovne afirmacije se koriste u svim verama. One nas podsećaju na našu dublju povezanost sa Božanskim vođstvom. I uprkos religijskim razlikama, mnoge afirmacije brišu "granice" tako da ih koriste i oni koji ne pripadaju istim verama.


Bez obzira da li ste religiozni ili ne, duhovne afirmacije vam se obraćaju. U stvari, kada pogledate crkvene svete spise, one su neke od najjačih poruka koje nam odatle dolaze. Čak i kada je napisana jako davno, u kulturama koje više ne postoje, duhovna istina ja bezvremena.


DUHOVNE AFIRMACIJE VELIKIH SVETSKIH VERA

 

 • NOVI ZAVET:
  "Sve je moguće za onog ko veruje."

 • STARI ZAVET:
  "Traži mir i sledi ga." 

 • BHAGAVAD GITA:
  "Božija moć je stalno uz vas: u radu uma, čula, u disanju i u emocijama i stalno obavlja sve, koristeći vas kao merni instrument.“

 • KURAN:
  "Molitva nas uzdiže na pola puta do Boga, post nas vodi do vrata Njegove palate, a milosrđe nam obezbeđuje ulazak."

 • TALMUD:
  "Najveći oblik mudrosti je blagost."

 • RIG VEDA:
  "Osoba koja kroči stazom istine, uzdržana je od obmane, izdaje, zahtevanja, ne  dotiče je laž i nikad nije lišena unutrašnjeg zadovoljstva."

 • BUDA:
  "Ne boravi u prošlosti, ne sanjaj o budućnosti, fokusiraj misli na sadašnji trenutak."

 • PUT ČUDA:
  "Savršena ljubav isteruje strah. Ako strah postoji onda nema savršene ljubavi."

 • LAO TZU:
  "Onaj ko pobedi druge je snažan, onaj ko pobedi sebe je moćan."

 • I CHING:
  "Svako bi trebalo da dela u harmoniji sa putem neba i zemlje, putem koji je neprekidan i večan."

 • KONFUČIJE:
  "Jedna reč obuhvata osnovu sveg dobrog vladanja... prijateljska ljubav." 

 


Koja je vaša omiljena ’duhovna istina’?

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE