GURU ~ Božanska tajna


Pravi duhovni Učitelj (Guru) je onaj ko je postigao ostvarenje Boga. Svi smo jedno sa Bogom, ali pravi duhovni Učitelj je sa Njim uspostavio svesno jedinstvo.

On u svakom trenutku može da uđe u višu svest i onim učenicima koji veruju u njega, donese poruke Boga.
Kada Učitelj nekoga prihvati za učenika, on tu osobu prihvata kao deo sebe. U času inicijacije, Učitelj preuzima na sebe brojne učenikove nesavršenosti. Ima naravno, pravih i iskrenih Učitelja kao što ima i lažnih "učitelja". Neki Učitelji koji su veoma iskreni iniciraju samo jednog učenika mesečno.

Pošto iniciraju učenika, razbole se i strahovito pate jer su u suštini na sebe preuzeli učenikove nedostatke.
Ima opet Učitelja, koji su u stanju da iniciraju mnogo učenika bez bolovanja, jer imaju sposobnost da nedostatke koje preuzimaju ubace u Univerzalnu Svest. Ima opet i nekih lažnih "učitelja" koji iniciraju pedeset, šezdeset, ili stotinu učenika odjednom ili koji iniciraju preko zastupnika.

Takva vrsta masovnog iniciranja je, međutim apsurd i prevara.
Guru može da inicira na razne načine. Može da obavi inicijaciju na tradicionalni indijski način, dok učenik meditira. Isto tako, učenika može da inicira dok spava ili dok je u normalnoj svesti, ali miran i tih.
Guru može da inicira učenika i samo očima.

On će pogledati učenika i ta osoba će odmah biti inicirana, a to niko neće znati. Učitelj isto tako može da izvede fiizičku inicijaciju, što znači da dodirne glavu ili srce ili bilo koji deo učenikovog tela. On tada pokušava da navede fizičku svest da oseti da je došlo do inicijacije.

Zajedno sa ovim fizičkim delovanjem, Guru će inicirati učenika i na psihički način. Tada Guru vidi i oseća dušu učenika i deluje na nju.
Inicijacija može da se obavi i neki okultnim (unutrašnjim) procesom ili u snu.
 

guru ucenikJa veoma često iniciram svoje učenike pomoću svog trećeg oka, što smatram najubedljivijim i najdelotvornijim načinom. Tada moje obične oči, moje ljudske oči postaju jedno sa mojim trećim okom. Tada ova dva obična oka od trećeg oka dobijaju beskrajnu Svetlost, a ta Svetlost iz mojih božanskih, blistajućih očiju ulazi u tragaočeve oči.

Ona odmah ulazi u čitavo tragaočevo telo i odate se širi od glave do pete. Onda ja vidim Svetlost, svoju sopstvenu Svetlost, Svetlost Boga, kako sija u tragaočevom neznanju a to neznanje mi pruža svoju zahvalnost.

Međutim, to što sam vas ja inicirao ne znači da sada vi možete da odete i inicirate nekog drugog. Takvo iniciranje nema nikakvu vrednost.

Pravu inicijaciju mora da obavi Učitelj koji je spoznao Boga, to ne može da obavi zastupnik.
Kada u Americi vidite ljude koji tvrde da su duhovni "učitelji" iz Indije od njih tražili da iniciraju učenike, budite sigurni da to nije nikakva inicijacija, to je samo prevara.

Inicijaciju treba da obavi Učitelj direktno, bilo na fizičkom, bilo na unutrašnjim nivoima.
Pravi duhovni Učitelj otelotvoruje beskrajnu svest Božanskog i tu Svest on predstavlja na Zemlji.
Kada Učitelj govori o večnom prijateljstvu, to je prijateljstvo koje se zasniva na uzajmnom prihvatanju. Učitelj ne kaže: "Bio ti svestan toga ili ne, održaću večnu vezu sa tobom i večno ćemo biti jedno."

Ne, ako Učitelj zaista ima sposobnost da uspostavi večno jedinstvo sa učenikom, onda isto tako ima sposobnost da učenika uveri i da učenik oseti da je to i učinio.
Večna veza između Učitelja i učenika ima značaja samo u slučaju ostvarenog Učitelja. Ako Učitelj nije potpuno ostvaren, onda on samo zaluđuje učenika.

Ima mnogo "učitelja" koji nisu ostvarili Boga, ali kažu: "O, mi smo večno povezani, brinuću o tebi i kada napustim ovo telo".

Kada takva vrsta "učitelja" umre, učenik može da plače za njim, ali odgovor neće dobiti. Ovakvi "učitelji" čak i kada su na fizičkom nivou ne mogu da budu ni od kakve koristi. Oni samo daju lažna obećanja. (povlađuju ljudima a zauzvrat dobijaju novac, telesno i čulno ispunjenje i automobile, prim. prev.).

Glavni cilj Inicijacije je da dušu stavi u prvi plan.
Bez Inicijacije, pročišćenje tela, životne snage, uma i srca nikada ne može da bude potpuno. Bez inicijacije, najviši Cilj nikada ne može biti ostvaren. Inače, procvat Inicijacije je zaista više od same Inicijacije. To je otkrovenje učenikove sopstvene unutrašnje Božanstvenosti...


 
Autor: Sri Chinmoy
Preuzeto sa: Božidar Stavrić
facebook profil

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE