Zanimljiva GEOMETRIJA i tumačenja REALNOSTI


U prvom razredu osnovne škole deca uče osnove geometrije.

Nauče da tačka, linija, pravougaonik, kvadrat, romb, krug, postoje samo na papiru a da ne postoje u prirodi. Nauče da crtaju i spajanjem tačaka i linija nacrtaju postojeće trodimenzionalne objekte. Od tri ˝činjenice˝ koje ne postoje nacrtaju objekt koji postoji.

Nauka se trudi da nam pojasni prirodu i konstantno traži najmanju česticu koja postoji. Kvantna teorija ide korak dalje pa ukazuje da postoje različita svojstva najmanje čestice i da ona zavise od posmatrača, tačnije ako se čestica - elektron posmatra, ona dobija svojstva talasa, pa se može pojaviti na više mesta u isto vreme, te da jedna čestica zna namere i kretanja druge.

Kvantna fizika se dokazuje i pomoću vakuma, prostora u kom nema nikakve čestice.

Nemoguće je napraviti, stvoriti, formirati vakum jer tad ne bi bilo postojanja uopšte. Nauka vidi efekte svojih eksperimenata i tumačenjima pokušava da pojasni postojanje. Nauka vidi elektron koji se u praznom prostoru kreće, premešta s jednog mesta na drugo, putuje. Nauka vidi kretanje kroz prostor i vreme, jer kamere beleže pomeranje i kretanje čestice. Prostor i vreme su potrebni da bi se protumačilo kretanje.

Energija je vibracija, elektron ostaje u prostoru u kom je bio, vibracijom pokreće ˝prazan˝ prostor ispred njega, u tom prostoru ostavlja vidljiv trag kretanja, već posle prvog ˝sudara˝ sa ˝praznim˝  ograničenim, oivičenim prostorom nastaje talas. Kamera beleži kretanje elektrona iako on ostaje tamo gde je bio, a vibracija se prenosi dalje, pa se na filmu javlja trag kretanja elektrona. Čestice, atomi, elektroni se nikad ne dodiruju, kreće se vibracija koja ostavlja utisak kretanja čestice.

Pošto nema praznog prostora, pokretanjem jedne čestice nastaje talas.
Kad pustimo kamen u vodu kreira se talas, vidimo kretanje na površini po sve tri ose, trodimenzionalno. Naizgled atomi vode putuju, a u stvari prenosi se i širi samo vibracija koja izgleda kao talas.
 

 

geometrija

 


Kao i u geometriji za decu, od tri forme ničega: tačke, linije, kvadrata ili kruga, nauka tumači postojanje i kretanje u prirodi, i za to nam nudi dokaze da potkrepi tumačenja.

Najmanja čestica ne postoji, postoji vibracija, postoji frekvencija te vibracije koja ostavlja utisak kretanja kroz vreme i prostor. Vreme i prostor su umu, i nauci su potrebni da pojasni kretanje.

Uistinu sve miruje, a jedna jedina naša reč to pojašnjava - svemir, sve je mir. Kretanje se dešava u univerzumu odnosno univerzalnom umu.

Svest je jedini oblik - forma postojanja, inteligencija postojanja. Ona miruje, ne kreće se, svuda je, jer je sve što postoji. Sva iskustva postojanja dešavaju se u svesti, a mi ih tumačimo umom jer um ne pojmi ni svest ni mir, potrebno mu je kretanje odnosno vreme i prostor. Zavisno od stepena svesnosti razumemo postojanje, prihvatamo i razumemo informacije svesti koja je stalno prisutna. Što se više oslanjamo na inteligenciju i posmatranje, sve više spoznajemo postojanje.

Oslanjanjem na um tražimo sve više tumačenja i ostajanjem u neprekidnom traganju, ne uviđamo ono što jesmo - nepromenljivo, neuništivo, savršeno. 


Ne verujte meni, posmatrajte, ne tumačite, i sve postaje jasnije, bistrije.

 

 


 

Autor:   Ivan Ivanda, razgovorisaivanomtriprincipa.wordpress.com


ivan ivandaPosvećen širenju  i razumevanju Tri principa koje je spoznao Sid Banks. Zahvalan na daru koji je Sid ostavio svetu.
 

 

 

 

 

 

 

PROČITAJTE OSTALE TEKSTOVE OVOG AUTORA:

 

TRI PRINCIPA - duboko razumevanje

Mir je tamo gde ga ne tražimo

Isceljenje kroz emocije i misli

Zapažanja o ISCELJENJU

Kako ovladati procesom RAZMIŠLJANJA?

Potpuno prihvatanje, prepuštanje, poverenje i poštovanje
Viša i niža SVEST
Pilot? Avion? Ima li pilota u avionu??
 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE