Samsara - zašto se iznova rađamo u materijalnom telu?


Vedska tradicija daje veliki naglasak na pojam reinkarnacije ili ponovnog utelovljenja duše u materijalnom telu. Smatra se da duša jednostavno želi da iskusi razna tela i razne uslove života u materijalnom svetu i da zato dobija uvek nova tela.

Iako se na prvi pogled može činiti da je takvo seljenje iz tela u telo zabavno, uopšte nije, jer sa sobom nosi veliku količinu patnje. Svako rođenje u bilo kom telu je patnja i svaka smrt u bilo kom telu je patnja. Život između rođenja i smrti je uglavnom patnja. Zašto je toliko patnje?

Zato što je sama suština materijalnog sveta prolaznost i nestalnost. Jednostavno ono što je nastalo nije večno nego se kad tad mora završiti. Dakle, u suštini, isto je da li smo u telu mušice koja živi svega nekoliko dana, ili u telu kornjače koja živi nekoliko stotina godina. Sve vrste materijalnih tela, a ima ih po Vedama 8.400.000 su izvor patnje, samo što se u nekima čini da nije tako, a u nekim je to očigledno.

Pošto duša nije sačinjena od materijalne energije nego od duhovne energije, ona ulaskom u bilo koje fizičko telo oseća patnju. Sve dok se ne oslobodi od materije i kruga rađanja i umiranja, duša ispašta i traži razne odgovore na pitanja o smislu života. Zanimljivo je reći da duša može izgraditi i duhovno telo koje ne podleže reinkarnaciji i koje je večno po prirodi.
 

 

dusa

 


Neko može postaviti pitanje - A čemu sve to, rađanja koja nose sa sobom određenu količinu patnje, i sve ide u krug, od početka pa do kraja postojanja, pa ponovo? Gde je smisao naših življenja?

Po Vedama, smisao življenja u raznim životima je lično iskustvo duše koja bi trebala da uvidi da su svi životi prolazni i u patnji.
Nakon toga, duša bi trebala da razvije svest o svom duhovnom telu koje je večno i u kom nema patnje. Na kraju, duša sa takvim duhovnim telom se vraća u duhovni svet, Brahman.

 

Preuzeto sa: Dejan Kladarin facebook profil
Izvor:
www.vedika.guru

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE