Duhovna ZRELOST i pomaganje drugima


Da bi jedan čovek poželeo da pomaže drugom, mora duhovno da sazri.

Jedan veoma mudar čovek jednom je rekao: "Svojstvo čoveka je da uzima, svojstvo Boga je da daje. Što je čovek viši u svom duhovnom razvoju, tim je bliži Bogu, tim manje uzima i više daje. Ako je čovek nastrojen samo tako da uzima za sebe, naravno da neće misliti na druge kojima je potrebna pomoć, ili kojima je neophodno njegovo prisustvo.

Što je čovek viši u svom duhovnom razvoju, tim je kod njega jača želja da pomaže drugima."

 Autor: Boris Grebenščikov

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE