Može li se KARMA PONIŠTITI ~ suštinska duhovna pouka


PITANJE: Da li ono što činimo na ovom svetu utiče na naš budući život?

ŠRI ČINMOJ: Ako učinimo nešto pogrešno na ovom svetu, moramo da znamo da ćemo bilo danas bilo sutra, bilo u fizičkom svetu bilo u unutrašnjem svetu, iskusiti posledicu toga.
„Što smo posejali, to ćemo i požnjeti.“ To je zakon karme. Ako stalno kradem, onda ću jednog dana biti uhvaćen i završiću u zatvoru. Možda me, ako ukradem nešto, neće uhvatiti danas; ali ako nastavim da kradem, na kraju ću biti uhvaćen. A opet, ako redovno radim dobre stvari – ako se molim, ako meditiram, ako činim božanske stvari – i to će mi doneti rezultat. Zakon karme se ne može tako lako poništiti. Moguće ga je poništiti jedino ako se spusti Božanska Milost.

Ja živim u neznanju i recimo da sam učinio nekoliko loših stvari, ili mnogo loših stvari. Ako plačem Bogu da mi oprosti, naravno da će se Njegova Samilost spustiti na mene. Ako iskreno plačem, Bog tada ima moć da poništi zakon karme, zakon akcije i reakcije. On se može poništiti pomoću Božije Milosti.

 

Ali, ako se Božija Milost ne spusti na pojedinca koji je počinio neku veliku grešku, himalajsku grešku, onda će on morati da snosi posledice za svoja nedela. Pobeći se ne može. Ne možemo da nastavimo da činimo nebožanske stvari i da osećamo da će nam Bog oprostiti. Ne! Ali, ako sam učinio nešto pogrešno i zaista se kajem, i ako sam rešen da to ne ponovim, ako lijem gorke suze i ako Bog vidi duševni vapaj u mom srcu, naravno da će mi On oprostiti. On će mi takođe dati snagu neophodnu da ne ponovim opet istu grešku.
 

 

moliti se

 


Dakle, za nekog ko ne teži, ko neće Božiji Oproštaj ili Božiju Samilost da bi prevazišao ogromno neznanje koje nesvesno gaji, zakon karme je uvek neizbežan; on će ga obaviti poput zmije.
Ali, ako je neko zaista iskren, stvaran i težeći i ako hoće da se oslobodi mreža neznanja, naravno da, za početak, on neće raditi pogrešne stvari. On će činiti samo stvari koje su božanske, stvari koje su motivisane iznutra, božanskom Voljom. On će tada znati da ga zakon karme ne može ograničiti, zato što on čini sve u skladu sa zapovestima svoje duše, svog unutrašnjeg bića.

Duša od njega neće tražiti da čini pogrešne stvari. Nažalost, fizičko biće, vital ili um su ti koji nas prisiljavaju ili podstiču da govorimo i činimo pogrešne stvari. Duša od nas nikad neće tražiti da učinimo bilo šta pogrešno. Naprotiv, duša će nas nadahnuti da kažemo pravu stvar, da učinimo pravu stvar i da izrastemo u pravu stvar.

 

Zakon karme će nas zarobiti onda kada se stalno valjamo u blatu neznanja. Ovo nije naša prva, a ne može biti ni poslednja inkarnacija. Kad se u narednoj inkarnaciji vratimo, prirodno je da ćemo morati da započnemo svoje putovanje u skladu sa rezultatom koji nam je suđen. Ako sam učinio mnoge pogrešne stvari, ne mogu očekivati da ostvarim najvišu Istinu u mojoj sledećoj inkarnaciji. Ali, ako je tu Božija Milost, mi lako možemo poništiti posledice svih naših pogrešnih dela.
 


milost bozijaKARMA I DUŠAPITANJE:
Kakva je veza duše sa prošlom i budućom karmom?

ŠRI ČINMOJ:
Zapravo, karma i ne može da se dublje razume po strani od duše. Karma i postoji radi rasta duše. Siguran sam da znaš šta reč “karma” znači. To je sanskritska reč, izvedena iz korena “kri”, činiti. Sve što učinimo, kažemo ili pomislimo je karma. Univerzumom vlada zakon koji nazivamo zakonom karme. Ti si čitao mnogo o zakonu karme, tako da ne moram da ga ovde objašnjavam; jedino ću reći da sve što učinimo ili pomislimo, ostavlja otisak na naše kauzalno telo i donosi određene rezultate.

U isto vreme, duša je iznad mreža uzroka i posledice. Ona je veza između onog što prethodi i onog što sledi. Ona je obogaćena svim iskustvima koja ličnost stiče kroz zakon karme. Izvor: Nikola Zaharijev facebook profil

Preuzeto sa: meditacija.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE