THOTH - Sedam ZAKONA ISTINE


“Zakoni istine su sedam; Onaj koji zna sedam, poseduje magični ključ pred čijim se dodirom sva vrata otvaraju.”Zakon MENTALIZMA

“Sve je um; svemir je duhovan.”

Mentalizam je teorija da se sve pojave u fizičkom i duhovnom svetu mogu objasniti jedino pomoću kreativnog uma koji te pojave objašnjava. Sve pojave u Svemiru kreirane su pomoću misli i uma. Ništa ne postoji u fizičkom svetu što ne podleže ovom zakonu.

 

Čitav Svemir je kreiran iz božanske misli. Materija je duh veće gustoće. Duh je finija verzija materije. Sve je Energija. Svojim mislima možemo delovati u fizičkom svetu. Ukoliko to ne činimo ili ne verujemo u to, neko drugi to čini umesto nas.Zakon IDENTIČNOSTI

“Kako gore tako i dole, kako dole tako i gore.”

duhovni svemirOvaj Zakon znači da će se sve misli i sve slike koje imamo u svom svesnom i podsvesnom umu, kao ogledalo manifestovati u spoljašnjim okolnostima. Spoljašnji svet je ogledalni odraz našeg unutrašnjeg sveta. Ovaj Zakon vredi i za dobre i za loše misli. Kako se penjemo po piramidi svesti, vreme potrebno za manifestaciju sve je kraće i kraće, kako se baza piramide smanjuje prema vrhu.

Isto tako, posmatranjem pojava u Svemiru možemo predvideti ponašanje pojava u čoveku i obratno.Zakon VIBRACIJA

“Ništa ne miruje; Sve se kreće; Sve vibrira.”

Ovaj Zakon objašnjava različitost pojavnosti materije i duha. Od čistog duha na vrhu prema najgušćoj materiji na dnu, postoji kontinuitet različitih nivoa vibracije. Svaki atom i molekul vibrira određenim kretanjima, brzinama, vibracijama i frekvencijama. Kombinacija tih frekvencija određuje formu objekata, fizičkih i metafizičkih.

 

Svaki atom je minijaturni svemir (“Kako gore tako i dole”) koji se kreće i vibrira. Na putu duhovnosti težimo da te vibracije kreiramo iz vlastitog Višeg bića, umesto iz nižeg. Svaki od sedam koraka podiže nivo vibracija i kretanja.Zakon POLARNOSTI (DUALNOSTI)

“Sve je dualnost; Sve ima polove; Sve ima par i sve ima suprotnost; Suprotnosti su identične u suštini, ali se razlikuju po stepenu.”


jin jangUzmimo za primer toplotu i hladnoću. Energija je ista, samo je razlika u stepenu. Ako pogledamo na termometar, gde završava toplota i počinje hladnoća? Ista je stvar sa materijom i duhom. Ista Energija. Smrznimo vodu i ona postaje led (materija), zagrejmo je i ona postaje para (duh). Ista Energija, samo različitog stepena.

Značaj ovog Zakona posebno se ogleda u razumevanju da je moguće transformisati i promeniti vibracije svega, od jedne krajnosti prema drugoj. Tom transformacijom menja se i smer toka Energije. Jedna transformacija privlači Energiju, druga je odašilje. To je prava alhemija. Transformacija osnovnih utisaka, misli, emocija koje dobijamo na našim nižim nivoima u duhovno zlato i Energiju. Mržnja može biti transformisana u ljubav, prazan bankovni račun u pun, fizičko telo u svetlosno itd.

Sve što treba da uradimo jeste da vlastitu svest polarizujemo na drugi, viši način. Biće koje je uslovljeno osećajima, polarizuje se u umu. Ono koje je identifikovano sa umom, polarizuje se u duhovnosti. Biće koje se spojilo sa duhovnošću, polarizuje se u svesnosti o jedinstvu. Biće koje se osvestilo u jedinstvu, polarizuje se u Boga. Sve različiti stepeni iste stvari.
 


Zakon MUŠKO/ŽENSKIH PRINCIPA

“U svemu postoji muški i ženski princip; Taj se princip ogleda na svim poljima.”

Ovaj Zakon se može shvatiti i kao Zakon dualnosti u sebi. U fizičkom obliku tela su muška ili ženska ali je duša bespolna, odnosno poseduje i muška i ženska obeležja. Svako ima levu i desnu stranu mozga. Bog Otac i Majka Zemlja.

Ključno je za rad sa ovim Zakonom postići ravnotežu i spajanje. Put spajanja dovođenjem u ravnotežu muškog i ženskog principa u sebi, božanskog i zemaljskog aspekta. Balansiranje svoja tri uma, četiri tela, sedam čakri. Ravnoteža duše i ega. To se postiže nadilaženjem “negativnog” ega i njegovo dovođenje u odnos ravnoteže sa dušom, gde se on brine za fizičko telo a ne za kompletan život. “Zver mora biti ukroćena i vuk preobražen u psa čuvara.”Zakon RITMA

“Sve teče, unutra i van; Sve ima svoje plime i oseke; Sve se diže i spušta, Mera otklona levo je mera otklona na desno; Ritam se kompenzuje.”

ritamOvaj Zakon se ne može izbeći i ne može se zaustaviti, ali se može postati nezavisan od njega. Umesto da on utiče na nas, mi ga možemo koristiti. U kombinaciji sa prethodnim načelima, možemo se polarizacijom dovesti u centar i neutralizovati sile koje bi nas gurnule u drugu krajnost. O tome govori Gurđijev u svom Zakonu broja Sedam.

Rad sa ovim Zakonom najbolje je objašnjen kao postizanje balansa, ravnoteže, “ravnodušnosti”, neutralnosti, bez obzira da li je neko “na dobitku ili gubitku” jer shvata Zakon dualnosti. Da li smo na emocionalnom toboganu smrti ili smo u ravnoteži zavisi isključivo od stanja naše svesti tj. polarizaciji vlastitog uma. Sva patnja proizlazi iz identifikacije sa nekim ili nečim ili proizlazi iz percepcije, odnosno gledišta.Zakon UZROKA I POSLEDICE

“Svaki uzrok ima posledicu; Svaka posledica ima uzrok; Sve se dešava u skladu sa zakonima; Slučajnost je samo kad se ne može prepoznati uzrok; Postoje mnoga polja uzročno posledične povezanosti, ali ništa ne može izbeći ovaj Zakon.”


Umetnost rada sa ovim Zakonom je izdizanje iz uobičajenog polja uzroka i posledica. To se postiže uzdizanjem stanja svesti, iz svesti žrtve u svest gospodara. Iz Generalnog Zakona u Zakon Izuzetka (Gurđijev). Prosečna bića su uglavnom posledice, ne uzroci. I zato su žrtve misli, raspoloženja, osećaja, želja, nižeg jastva i ostalih bezbrojnih uzroka. Majstori se uzdižu i na svakom novom nivou svesti sve su više uzrok a sve manje posledica.

posledicaKljučna stvar za početak je postati gospodar vlastitog uma, pa zatim gospodar vlastitih osećaja i želja i zaključno gospodariti vlastitim telom i akcijama. Misli, osećaji i delovanja treba da služe višim načelima višeg Ja, a ne nižim. Kada se to postigne, duša više nema razloga da ostane u ovoj “školici”, osim kao pomoć braći i sestrama koji još uvek uče te lekcije. Budi uzrok, budi gospodar, budi kreator zajedno sa božanskim, i tada ćeš se koristiti ovom Zakonom, umesto da se on koristi tobom. Ako nisi gospodar, onda si žrtva.

 
Izvor: www.radioliberum.com
Preuzeto sa:
www.altertv.org
 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE