Dan Svetog Arhangela Mihaila i ono što (ne) znamo o njemu


Već duži niz godina imam isti problem sa ljudima, sa kojima se, doduše, nikada i ne raspravljam, koji ne znaju ništa ni o veri ni o običajima a misle da znaju štošta… Istina, ne znam ni ja mnogo pa smo unekoliko slični… Ipak, razlikujemo se u poimanju slave, vere i crkve.

Moje poimanje gorenavedenog je često drugačije ali je, verujem u to, suštinski ispravno. Tako krsnu slavu doživljavam kao dan posvećen svecu zaštitniku familije… A koji je to svetac?


Za one koji misle „da im je slava “sveti Aranđelovdan“ ili za one koji pak misle da se tog dana slavi “sveti Aranđel”, objasnih maločas u naslovu. Dakle:

Sabor Svetog Arhangela Mihaila
ARANĐELOVDAN
21/8. novembar
Aranđelovdan je dan koji je crkva posvetila u slavu svih anđela i prvog među njima, svetog Arhangela Mihaila.

Anđeli (anđeo je  grčka reč i znači vesnik) su duhovna, bestelesna bića, izvršavaju Božji promisao, ima ih veoma mnogo i, prema hijerarhiji, podeljeni su u devet rangova ili činova. Anđeli se na ikonama uvek  slikaju  u ljudskom obliku kao mladi ljudi. Oni nemaju telesnih želja i briga kao ljudi pa večno ostaju mladi i lepi, a pošto lete gde ih Bog pošalje, na ikoni im se slikaju i krila.

Svaki čovek  na dan krštenja dobije svog anđela, koji se naziva anđeo mirni, verni učitelj, čuvar duša i tela. Ti anđeli čuvaju čoveku život i zdravlje i paze da čovek, zbog svog neznanja i  nesmotrenosti ne napravi kakvu pogrešku. Obučeni su u belu odeću, plaštove, u znak čistote i  nevinosti. Najviši među anđelima su sedmorica arhanđela, među kojima je Mihailo, koji ima još i titulu arhistratiga, a po kojem je ovaj praznik dobio ime.

Na ikonama se Arhangel Mihailo predstavlja sa krilima, u vojvodskoj odeždi, kao borac, sa mačem u jednoj i kantarom u drugoj ruci, jer, prema narodnom verovanju, on u času smrti uzima ljudsku dušu. Ovaj praznik ustanovljen je u četvrtom veku nove ere. Arhangel Mihailo, zaštitnik loze Nemanjića, uživa veliko poštovanje u našem narodu.

 


Vas, vođe nebeskih vojski, mi nedostojni uvek molimo, da nas zaštitite svojim molitvama, kao zaklonom krila svoje bestelesne slave, čuvajući nas koji pred vama padamo i usrdno vapijemo: izbavite nas od beda kao vođe nebeskih sila.

[TROPAR, glas 4.]

Od davnina ljudi su praznovali anđele Božije, ali se često to izopačilo u njihovo obožavanje. Jeretici su ih ponekad tumačili kao bogove ili ih pak smatrali stvoriteljima čitavog vidljivog sveta.

Na 4-5 godina pre Prvog vaseljenskog sabora održan je Laodikijski pomesni sabor i, svojim 35. pravilom, ustanovio ispravno poštovanje anđela. U vreme rimskog pape Silvestra i aleksandrijskog patrijarha Aleksandra ustanovljen je ovaj praznik arhistratiga Mihaila i ostalih sila nebeskih u novembru.

Zašto baš u novembru? Novembar je zapravo deveti mesec od meseca marta, koji se smatra trenutkom stvaranja sveta. A deveti mesec posle marta uzet je zbog devet anđelskih činova koji su najpre stvoreni.
 

 

Arhangel Mihailo

Sveti Arhangel Mihailo, naslikao Guido Reni


Sveti Dionisije Areopagit, učenik apostola Pavla, opisao je ovih devet činova u knjizi “O nebesnoj Jerarhiji”.

U toj strogoj anđelskoj hijerarhiji, vojvoda anđelske vojske je arhistratig Mihail, jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast. Među anđelima vlada savršena jednodušnost i stroga hijerarhija u poslušnosti nižih činova prema višim, a sveukupno svetoj Božijoj volji.

Svaki narod ima svog anđela hranitelja, a osim toga i svaki hrišćanin ima svoga anđela hranitelja. Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga anđela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se mnoštvo anđela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka.

Da anđeli Božji neprekidno opšte sa ovim svetom, o tome svedoči Sveto pismo jasno i nepobitno. Koje iz Svetoga pisma, koje iz Svetoga predanja, Crkva pravoslavna doznala je imena sedmorice načalnika angelskih sila, i to: Mihaila, Gavrila, Rafaila, Urila, Salatila, Jegudila, Varahila (uz to neki spominju i osmog – Jeremila).

 


Mihail na jevrejskom jeziku znači: ko je kao Bog ili ko je ravan Bogu.

Sv. Mihail izobražava se još od prvih vremena hrišćanskih kao vojvoda, koji u desnoj ruci drži koplje, kojim potire Lucifera, satanu, a u levoj palmovu zelenu grančicu. Na vrh koplja ima platnenu traku sa crvenim krstom. Arhanđeo Mihail smatra se naročito čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi verskih.
 


Gavrilo
znači – muž Božiji ili krepost Božija.

On je blagovestitelj tajni Božjih, naročito tajne bogoovaploćenja, i svih ostalih tajni, koje s onom stoje u vezi. Izobražava se: u desnoj ruci drži fenjer sa zapaljenom svećom unutra, a u levoj ogledalo od zelenog kamena jaspisa. Ogledalo označava premudrost Božiju, kao tajnu skrivenu.
 


Rafailo znači – isceljenje Božije, ili Bog iscelitelj (Tov. 3,17; 25,15).

Izobražava se: desnom rukom vodi Toviju, koji nosi ribu uhvaćenu u reci Tigru, a u levoj drži lekarski alabastar.
 


Uril
oganj ili svetlost Božija (3. Jezdra 5,16).

Izobražava se sa licem i očima pognutim, a ruke držeći na prsima kao na molitvi.
 


Jegudil – svetitelj Boga.

Izobražava se: u desnoj ruci drži venac zlatan, a u levoj trostruki bič.
 


Varahil – blagoslov Božiji.

Izobražava se: nosi u nedrima ruže bele.
 


Jeremil – uzvišenje Božije (3. Jezdra 4,36).

Poštuje se kao pobuditelj uzvišenih pomisli koje čoveka uzdižu k Bogu.

 

 
Autor: Miroslav Bronzić
Izvor:
bronzic.com

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE