Mesta moći i geosenzitivne tačke


Zemlja je živa. Ova tvrdnja je isto toliko revolucionarna i važna za budući svet koliko je to svojevremeno bila spoznaja da je Zemlja okrugla. Možemo samo pretpostaviti kakvim otkrićima će voditi razumevanje Zemlje kao živog i inteligentnog organizma, ako znamo koliko se svet promenio otkada je prihvatio da je Zemlja okrugla. Sve bi se promenilo, čovek bi konačno shvatio svoje mesto i ulogu u Univerzumu, harmonija i balans bi se nanovo uspostavili u svetu i era Prosvetljenja bi zaista počela.


budaMeđutim, većina ljudske populacije još nije spremna za prihvatanje ove Istine, jer bi tako morali prihvatiti i ogromnu odgovornost za svoje postupke. Zbog toga je naša planeta trenutno bolesna i drhtava. Ona se trese u groznici koju smo mi proizveli, ali još uvek nas drži na svojim skutima, kao majka koja nikada neće odbaciti dete ma koliko ono bilo bezobrazno.

Zemlja, kao i čovek, ima svoje fizičko, ali i energetsko telo. Meridijani kojima njena energija teče, kao i energetski centri na planeti, bili su prepoznavani od strane drevnih naroda i na povoljnim mestima nicale su civilizacije, građeni su hramovi, ljudi su se lečili ili doživljavali prosvetljenje... Vremenom, uz sve veće odvajanje od prirode, čovek je zaboravio na takva mesta i izgubio znanje o značaju koji ona zaista imaju za sve nas.

Ipak, u vremenu Buđenja i Transformacije, postoje ljudi koji su u stanju osetiti tanane vibracije Neba i Zemlje i koji znaju kako aktivirati i pročistiti energetsku mrežu naše planete. Taj rad ima za cilj duhovni razvoj čoveka, njegovo usklađivanje sa prirodom, kao i ozdravljenje same planete Zemlje.

Dejan Dimitrijević je gospodin koji već duže vreme vodi veoma dobro posećena predavanja na Fakultetu za fiziku, čija tema je upravo aktivacija i čišćenje geosenzitivnih tačaka. Iako je po profesionalnoj vokaciji inženjer informatike – programer, on je još osamdesetih godina izučavao radiesteziju, bioenergetiku, psiho-neuro lingvistiku i druge metode iz domena energetskog i duhovnog rada. Kako je još kao dete otkrio da poseduje osetljivost na razne vrste vibracija, Dejan Dimitrijević svoj trenutni rad doživljava kao misiju u kojoj će sigurno istrajati.

energetsko poljeO vibracijama koje nas okružuju on kaže sledeće: „Postoji čista vibracija i ona je dostupna kroz sam način našeg sazrevanja i formiranja. Vibracija je nešto što najprostije rečeno odgovara kvalitetu biosistema. Biopolje čoveka je evolutivno razvijano i kao što nam odgovara čist vazduh, čista voda ili lepo društvo, tako nam odgovara i da boravimo na mestima koja imaju čistu vibraciju.

Postoji mnoštvo takvih vibracija, neke su ovde prisutne, a neke dolaze s vremena na vreme u zavisnosti od astrološkog koda ili od spremnosti pojedinca da primi takvu vibraciju u svoje biopolje. Mi danas kao metod razvoja stabilnosti možemo koristiti određena mesta da bi podigli svoje psihičko stanje, da bi ojačali volju ili veru. Čista vibracija dovodi čoveka u sklad sa njegovim genetskim kodom i to su toliko jake vibracije da u momentu iznegiraju loše oformljen karakter tj. blokade u ličnosti koje su formirane tokom vremena usled sociosfere ili propusta u vaspitanju i obrazovanju.

Na mestima gde postoje takve vibracije disanje se produbi i pojača, ulazi se u stanje kontemplacije i u stanje jednosti sa tim mestom. Kada utihnu naši naučeni modeli ponašanja tada smo jedno sa dušom i ona kontemplira zajedno sa umom, oslobađajući se nepotrebnih sistema, dovodeći nas tako do procesa kristalizacije.“Znanje o mestima moći je veoma staro i sada se ponovo otkriva. Ono što je interesantno je da mi uz meditaciju i posetu takvim mestima možemo razviti sopstveno biće i primiti potrebne informacije i spoznaje koje su tu vekovima pohranjenje.


ohrid Mesta moći su sveta mesta na kojima posle napuštanja fizičkog plana svetitelja, tj. prosvetljene osobe, njegova svesnost i duša ostaju trajno i pomažu dalje ljudima. To znači da sve ono čemu je taj svetitelj težio u životu, ka Bogu, ka Istini, ostaje tu kao vibracija. Možda bi zbog toga bolji termin od 'mesta moći' bio 'sveta mesta'. Da bi prosvetljena svesnost (zrela svest) ostala na takvom mestu, na njemu mora postojati određeni preduslov ili već postojeća vibracija.


Ta vibracija nastaje usled kristala koji se nalaze pod zemljom ili podzemnih voda koje u sebi sadrže plemenite metale, kao i usled kosmičkih i geomagnetnih zračenja. Kroz istoriju, razne civilizacije pravile su svoje hramove i svetilišta na takvim mestima što trajno obogaćuje i nadopunjuje kvalitet prisutne vibracije, tj. daje konotaciju ‘svetoga'.

Na mestima moći postoji neka viša namera
. Kada se sjedinimo sa vibracijom koja tu vlada, automatski se događa čišćenje svih aura i punjenje visokom vibracijom, što dovodi pojedinca u izuzetno relaksirajući, molitveno-meditativni osećaj. Ljudi posle toga izveštavaju da se mesecima osećaju stabilno, smireno i pribrano“
, objašnjava Dejan Dimitrijević.


Da bi se formiralo mesto moći potrebno je, pored zrele svesti prosvetljene osobe i vibracije samog mesta, da postoje i tri vibratorna polja koja su nazvana: polje Stvaraoca, polje Svetlosti i polje Mir.

Polja su, zbog svojih vibracija, interesantna zrelim svestima i ona ih privuku da posle svoje fizičke smrti tu ostanu. To su tri različite svetlosti, kao kada kroz prizmu propustite snop koji se razlaže na više svetlosnih zrakova. Ta polja vibriraju koherentno i nastaju od samog Stvaraoca. Ona praktično nastaju iz tačke i trajnog su karaktera, mi bi rekli da nastaju ni iz čega i traju zauvek“, objašnjava naš sagovornik.


olimpkristalne svesnostiMesta moći se međusobno razlikuju prema broju zrelih svesti koje se nalaze na njima, kao i prema karakteru informacija i spoznaja koje se tu mogu dobiti.

 

Na nekim mestima borave duhovno orijentisane zrele svesti, dok na nekima borave zrele svesti istaknutih naučnika orijentisanih više ka tehničkim zakonima i racionalnim principima.

Da bi se detaljnije razumelo znanje i čitav koncept o mestima moći, potrebno je vreme i predan rad, kao i uvid u prvobitnu genezu geosenzitivnih tačaka. Mesta moći nisu isto što i geosenzitivne tačke, već nastaju na njima u većini slučajeva, mada uvek ima izuzetaka od pravila.

Dejan Dimitrijević nam je pojasnio detalje tog znanja:

„Kada se planeta oformila kao masa koja više nije bila promenjiva, završena je i njena aura i formiranje geosenzitivnih tačaka. Postoji tri grupe senzitivnih tačaka: velike, srednje i male. Znamo za 4 velike senzitivne tačke i one su prečnika 27 km, takođe postoji 70 srednjih geosenzitivnih tačaka i one su 7 km široke i imamo 3.280 malih geosenzitivnih tačaka, a njihova širina je od 9 do 200 m u prečniku. Sve geosenzitivne tačke idu od jezgra Zemlje do oboda njene aure.


Njihov položaj je geografski nepromenjiv, odnosno one se nalaze na istim mestima od kada je nastala planeta, bez obzira na položaj polova i raspored kontinenata. Istorija je pokazala da se uvek na mestima gde su srednje senzitivne tačke nalazi planina, a najčešće su na tim mestima građena i svetilišta raznih civilizacija.

Velike senzitivne tačke nalaze se kod Lamanša, u moru kod grada Perta u Australiji, na samom Arktiku i na 762 km zapadno od Antarktika.


stounhendzSrednja senzitivna tačka je Olimp, kao i deo na Tibetu gde se nalazi planina Kajlaš. Ohrid sa svojih 365 manastira, po jedan za svaki dan u godini, takođe je srednja senzitivna tačka.

 

U ovakvim tačkama dolazi do prelamanja odnosa vreme–prostor usled jakih interakcija magnetnih gravitacionih sila i usled sklonosti ka vibracijama iz sazvežđa Orion, Andromeda i Sirius. Takve tačke su i Bermudski trougao, Sedona u Arizoni i Stonehenge.

Male senzitivne tačke nastaju usled jakih prirodnih zračenja kojima dominira magnetno, kao i usled lekovitih zračenja raznih ruda, kristala i samog središta Zemlje.
Sveukupnost tačaka čini mrežu, odnosno predstavlja glavne tokove Zemljine aure i tela planete. Naš zadatak je da manje geosenzitivne tačke, koje su vremenom oslabile zbog ranjavanja Zemljine aure i kore usled nuklearnih proba i drugih zagađivača, dodatno aktiviramo tako što će se odlaskom na njihovo mesto uz proces molitve i meditacije one očistiti i proširiti. Na ovaj način moguće je raditi isključivo male senzitivne tačke.

Oko 10 senzitivnih tačaka poklapa se sa mestima moći, a uvek je mesto moći na senzitivnoj tački, jer su stari narodi prepoznavali energetska mesta i tu gradili svoje hramove. Trideset posto malih senzitivnih tačaka se poklapa sa istaknutim svetskim kulturnim spomenicima. Takođe, potrebno je očistiti postojeće, kao i napraviti nove mreže između senzitivnih tačaka“
, ističe naš sagovornik.

studenicaNa prostoru Srbije postoje veoma moćna mesta. Jedno od njih je i manastir Studenica.


„Sveti Sava je imao savršenu molitvu kojom je uspeo da u hramove koje su gradili Nemanjići ugradi jake vibracije. Studenica je mesto koje je jedno od najmoćnijih u Srbiji i može se smatrati mestom moći, jer tu postoje sva tri polja potrebna za njegovo formiranje – polje Stvaraoca, Svetlosti i Mira“, navodi gospodin Dimitrijević.

Bitno je i napomenuti da mesta moći imaju svoju dinamiku razvoja i da se sama uključuju i pomažu dok se dešavaju molitve na geosenzitivnim tačkama.

„Ponekad zrele svesti pošalju, odnosno konstituišu, svoje vibracije tokom takvih meditacija, pa iskusni meditanti vide ili osete veliki broj zrelih svesti koje su se uključile po svojoj volji da nam pomognu u čišćenju i povezivanju senzitivnih tačaka i njihove duhovno-energetske mreže. Tada učesnici na molitvi kao nagradu ’odozgo’ dobiju i prožimanja sa zrelim svesnostima.

 

Uslovno rečeno, mi se ’podižemo’ do jednog nivoa, a oni ’silaze’, te preko nas u materijalne dimenzije silazi i Duhovna vibracija. No, to sve nije dovoljno da bi se geosenzitivna tačka aktivirala. Za svaku tačku je potrebno kontaktirati i probuditi određene planetarne, tj. kosmičke vibracije i međusobno ih povezati. Zapravo, stiče se utisak da Kosmos redovno traži da učestvuje u ovakim radnjama“, detaljno objašnjava Dejan proces aktiviranja geosenzitivnih tačaka.

Svako od nas je sigurno bio u turističkom obilasku nekog od mesta moći, a da toga nije ni bio svestan. Iako je ta poseta sigurno delovala pozitivno na vas, efekat bi bio mnogo drugačiji da je postojalo određeno predznanje o načinu na koji mesta moći deluju i o njihovoj ulozi.

 

Ako nekada budete posetili crkvu Hagia Sophia (Aja Sofija) u Istanbulu, Afroditinu plažu na Kipru, Sarnat (park jelena) u Indiji, Zid plača u Jerusalimu, Svetu goru na Atosu ili piramide u Gizi, znajte da se nalazite na mestu moći koje je formirano od strane različitih vibratornih polja i zrelih svesti prosvetljenih ljudi. Ostanite malo duže na takvom mestu, pomolite se ili uđite u meditaciju i vaše svetleće telo (duhovno čulo tj. naš razvojni i perceptivni organ svesnosti) će sigurno primiti određene informacije i uvide.

Svi koji bi želeli da saznaju više o ovoj temi mogu posetiti predavanja Dejana Dimitrijevića koja se održavaju jednom mesečno na Fakultetu za fiziku. Zaista, došlo je vreme da nam se drevna znanja vrate i da čovečanstvo konačno prihvati jednostavnu istinu – Zemlja je živa.

Mapa i broj mesta moći:

Zapadna Indija: 4 mesta moći – najstarija grupa na svetu
Istočna Indija: 4 mesta moći

Tibet: 6 mesta moći, glavno se nalazi pored Carske palate u Lasi

Rusija, Kina, Japan: 8 mesta moći; Rusija – 1, u istočnom Sibiru; Kina – 4, Zabranjeni grad u Pekingu je glavno; Japan – 3

Južna Azija i Australija: 14 mesta moći; Šri Lanka – 2, Burma – 2, Malezija – 1, Tajland – 3, Indonezija – 3, Australija – 2, Fidži – 1

Južna Amerika: 15 mesta moći; Bolivija – 3, Peru – 4, Brazil – 1, Honduras – 1, Panama – 1, Gvatemala – 1, Argentina – 1, Čile – 3, Nikaragva – 1

Meksiko: 17 mesta moći

SAD: 2 mesta moći

Kanada: 1 mesto moći

Evropa: 4 mesta moći; Vestminsterska opatija u Londonu, Sikstinska kapela u Vatikanu, Sveta gora u Grčkoj i Hagia Sophia u Istanbulu

Bliski Istok: 5 mesta moći; Egipat – 4, Izrael – 1

Mesopotamija (zona između Tigra i Eufrata): 3 mesta moći; Irak – 2, Iran – 1

Nepal: 3 mesta moći

Južnoafrička republika:
1 mesto moći

 

 
Milan Bojić
za magazin Sensa
 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE