Teorija izlečenja prema Joganandi


Zašto afirmacije deluju?

Reč čovekova je Duh u čoveku. Reči koje se izgovore su zvuci izazvani vibracijama misli; misli su vibracije koje dolaze iz ega ili iz duše. Svaka izgovorena reč treba da bude puna duševne vibracije. U rečima neće biti života ako ih čovek ne uspe oploditi duhovnom snagom. Laž, preterivanje i brbljivost čine nečiju reč neefikasnom poput papirnog metka ispaljenog iz dečjeg pištolja. Govor i molitve brbljivih ili nepromišljenih ljudi neće proizvesti željene promene u poretku stvari. Čovekove reči ne bi trebale biti samo istinite već i izraz njegovog potpunog razumevanja i ostvarenja. Govor bez duševne snage je poput klasa bez žita.


Duhovna snaga  čovekove reči

Reči pune uverenja, vere, ozbiljnosti i intuicije liče na jake vibratorne bombe koje, kada se aktiviraju, raznose stenje teškoća i stvaraju željenu promenu. Izbegavajte neprijatne reči čak i kada su istinite. Ozbiljne reči ili afirmacije ponavljane sa razumevanjem, osećanjima i voljom sigurno će pokrenuti Sveprisutnu Vibrirajuću Kosmičku Silu da vam pomogne u nevolji. Molite se toj Moći sa beskonačnim poverenjem odbacujući sve sumnje; u suprotnom će strela vaše pažnje skrenuti od svog cilja.
Nakon što ste posejali vašu seme-molitvu u tlo Kosmičke Svesti nemojte je vaditi suviše često da vidite je li proklijala. Pružite nebeskim silama šansu da rade bez ometanja.


Bogom dana čovekova moć

Ništa nije veće od Kosmičke svesti ili Boga. Njegova Moć daleko nadilazi moć čovekovog poimanja. Njegovu pomoć tražite sami. Međutim, ovo ne znači da treba da budete pasivni, inertni ili malodušni; ili da treba da podcenite moći vlastitog uma. Bog pomaže onima koji pomažu sebi. On vam je dao moć koncentracije i volje, veru i razum da ih koristite kada se želite da se oslobodite fizičkog i mentalnog bola; treba da zaposlite sve svoje moći, dok se, istovremeno, molite Njemu za pomoć.
 

uzdizanje

 


Dok izgovarate molitve ili afirmacije uvek verujte da koristite svoje vlastite, ali isto tako Bogom dane moći da lečite sebe ili druge. Molite se za njegovu pomoć; shvatite da vi sami, kao Njegovo voljeno dete upošljavate Njegove darove volje, emocije i razuma da rešite sve teške životne probleme. U ovome je potrebno pronaći ravnotežu između srednjovekovne ideje o potpunoj zavisnosti od Boga i modernog oslanjanja isključivo na ego.


Korištenje volje, osećaja i razuma

Pri upotrebi različitih afirmacija mentalni stav čoveka treba da se menja; npr. afirmacije volje treba da prati jaka odlučnost, afirmacije osećanja odanost, afirmacije razuma jasno razumevanje. Kad lečite druge izaberite afirmaciju koja odgovara temperamentu (aktivnom, maštovitom, emotivnom, misaonom) osobe koju lečite. U svim afirmacijama najbitniji je intenzitet pažnje, međutim, kontinuitet i ponavljanje takođe puno znače. Vaše afirmacije treba da budu pune predanosti, volje i vere. Radite ih intenzivno i često i ne obraćajte pažnju na rezultate, koji će prirodno doći kao plod vašeg rada.

Za vreme procesa fizičkog izlečenja, pažnja ne treba da bude na bolesti, kako se ne bi obeshrabrila čovekova vera, već na beskonačnim moćima uma. Prilikom mentalnog nadilaženja straha, besa, loših navika itd., pažnja treba da bude na suprotnom kvalitetu; tako je lek za strah, svesnost hrabrosti; za bes, mir; za slabost, snaga; za bolest, zdravlje.


Mentalna odgovornost za hronične bolesti

Dok pokušava da se izleči, čovek se često više koncentriše na snagu same bolesti umesto na mogućnost izlečenja. Na taj način on dozvoljava da bolest bude u istoj meri mentalna koliko i fizička navika. Ovo se posebno uočava u većini slučajeva nervoze. Svaka misao, depresivna ili vesela, razdražljiva ili smirujuća, urezuje suptilne brazde u moždane ćelije i ojačava tendencije prema bolesti ili ozdravljenju.
 


Podsvesne ideje - navike o bolesti ili o zdravlju snažno utiču na čoveka. Tvrdoglave mentalne ili fizičke bolesti uvek imaju duboko korene u podsvesti. Moguće je izlečiti bolest vađenjem tih skrivenih korena. Zbog toga sve afirmacije svesnog uma treba da budu dovoljno snažne kako bi mogle da podru u podsvesni um. Odatle one automatski utiču na svesni um. Jake svesne afirmacije utiču i na telo i na um, a nosilac tog uticaja je podsvesni um. Slično ovome, još jače afirmacije ne dosežu samo do podsvesnog uma već prodiru i u nadsvesni um-čarobno skladište čudesnih moći.


Izgovaranje Istine treba da se upražnjava sa puno volje, slobodno, inteligentno i predano. Čovjek ne sme dozvoliti da mu pažnja luta. Pažnju treba stalno vraćati, poput lenjog deteta; treba je neprestano i strpljivo uvežbavati da izvrši postavljene joj zadatke.


isceljenje

 

Pažnja i vera su neophodni

Sve afirmacije, da bi uspele doseći nadsvest, moraju biti oslobođene od neizvesnosti i sumnji. Pažnja i vera su svetla koja vode do podsvesnog i nadsvesnog uma, čak i kada čovek ne razume afirmacije savršeno.

Strpljenje i pažljivo, inteligentno ponavljanje prave čuda. Afirmacije za lečenje hroničnih, mentalnih ili fizičkih tegoba treba ponavljati često i predano (svesno ignorišući nepromenjena ili pogoršana stanja ako ih ima), dok ne postanu deo najdubljih intuitivnih uverenja. Bolje je umreti, ako je smrt neizbežna, u uverenju da je čovek savršeno zdrav nego sa mislima kako je mentalna ili fizička bolest neizlečiva.

Iako je smrt, prema sadašnjem ljudskom znanju, kraj fizičke egzistencije, „sudnji čas" ipak, može biti pomeren snagom duše.

 

 

 

Autor: Paramahansa Jogananda, odlomak iz knjige "Naučno isceljujuće afirmacije"

 

PROČITAJTE JOŠ ODLOMAKA IZ KNJIGE "NAUČNO ISCELJUJUĆE AFIRMACIJE"


Joganandine lekcije: Životna energija leči

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE