Program sveobuhvatne transformacije i sazrevanja Svesti: OSLOBOĐENJE


Predstavljamo program samoostvarivanja, samoosvešćivanja i samoprepoznavanja, van iluzije materije, kroz rad koji traje osam nedelja.

Rad se bazira na integralnoj metodi dubokih meditacija, vežbi disanja, kvantnih zvuka visoke frekvencije programiranih za pojedinačne zadatke, tehnika kvantne harmonizacije, zadatih pokreta tela i međusobne interakcije. Nije oslonjen na pojedinačno Učenje ili religiozni put, ali jeste proistekao iz nekoliko.

 

Zrela Svest je sveprisutna, sveprožimajuća, bezdimenzionalna. Spoznala je beskonačnu kreaciju, ljubav i moć. Oslobođena je od koncepata, ideja o sebi i duhovnosti.

Sa podizanjem vibracije planete u 2022.godini, otvorile su se izuzetne mogućnosti za duhovni napredak koji se sada odvija ubrzano. Svesna Namera i Cilj su suštinski metod, a preispitivanje uverenja, programa i motiva, njen sastavni deo.

 

Rad u malim grupama će biti realizovan kroz osam radionica u trajanju od tri sata. U danima između radionica predviđeni su kratki dnevni zadaci do petnest minuta, koji se mogu sprovoditi u bilo kom delu dana i stalni kontakt sa Realizatorom.  

 

Šta možete da očekujete?

 

♦ Učenje i rad sa jednostavnim, a duboko transformišućim tehnikama.

♦ Direktno iskustvo evolucije svesti (pojavljuje se u kraćim ili dužim vremenskim intervalima, a kada je polaznik spreman, stanje se stabiliše u novom kvalitetu)

♦ Stalno prisustvo i podrška Realizatora tokom osam nedelja. Individualni pristup i rad na ličnim temama.

♦ Rezultate od samog početka: suštinske promene u sagledavanju životnog procesa i iskustva duše.

♦ Povezivanje na nivou grupe, razmena iskustava i međusobna podrška.

♦ Povećanje ličnih potencijala, uanpređivanje talenata, inteligencije i emotivnih odnosa

♦ Usklađivanje sa novim vibracijama planete i osvešćivanje mogućnosti životnog iskustva u potpunom sinhronicitetu, oslobođenom svakog otpora

 

Dinamika realizacije programa:

 

Prve radionice počinju 12 i 13.marta i održavaju se jednom nedeljno, petkom ili vikendom, u terminu od 18h do 21h.

Završetak programa je predviđen 30. aprila. Sa obzirom da se formiraju grupe do osam polaznika, moguća su dalja usaglašavanja termina.

 

Cena kompletnog osmonedeljnog programa je 18.000 dinara.

 

Uplate se vrše prilikom dolaska, nije potrebno uplaćivati rezervaciju.

Iznos je moguće uplatiti ili podeliti na rate, sve do 30.aprila.

 

Da li je potrebno prethodno znanje ili iskustvo u meditaciji?

 

Svakako je poželjno ali ako osećate jasan „poziv“ i veliku želju da radite na sebi, prethodno iskustvo nije neophodno. Svaki polaznik će primiti koliko je u tom trenutku spreman.

 

 

Imam dodatna pitanja. Gde da se obratim?

 

Prijave na Viber na broj 063281091

Prijave i dodatna pitanja možete uputiti na adresu enalej369@gmail.com

 

 

Kratka informacija o Realizatoru:

 

El Ena živi i radi u Beogradu. Ima bogato iskustvo u individualnom i grupnom radu.

Energetski je iscelitelj kroz vibratorne spirale i vibratorni kristalni badem.

Radila je i izučavala tehniku Kvantne harmonizacije i originalnu tehniku „Quantum entanglement“.

 

Stekla je zvanje Reiki888 Master Učitelj Inicijator najvišeg nivoa. Deveta je u direktnoj liniji Majstora Mikao Usui.

 

U proleće 2016. godine je od strane prosvetljenog Majstora inicirana na sveti put Shaktipat Siddha Yoga. Od tada počinje njen ubrzani razvoj i transformacija svesti uz potpuno probuđen kundalini. Uz božansku milost Majke i sigurno vođstvo Majstora, prolazi kroz sve snažnija i stabilnija stanja Ljubavi, Blaženstva i Sopstva. 2019.godine, na Božić, prolazi kroz iskustvo vrhunske milosti i oslobođenja, Samorealizaciju.

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE