OTELOTVORENJE BOŽANSKIH ENERGIJA - online Zoom webinar sa Biljanom Quaan


Put bez početka i kraja koji vodi do beskraja!
 
Otelotvorenje Božije energije u čovečanstvu je vrhunac ostvarenja ovog života jer težnja duha koji prolazi kroz materijalno iskustvo je da se vrati ponovo u istinu.

Čovečanstvo nikada nije bilo tako blizu realizacije sebe, postizanja te vrhunske težnje. Ali to nije kraj, već početak. Odlika ovih vremena je brzi rast vibracija koje vode do nestajanja interesa za programe trodimenzionalnog uma i pojava snažnog  afiniteta prema svemu što je Božansko, čisto i uzvišeno.

Prestaju prazne priče uma i počinje  potpuna transformacija.

Buđenje iz iluzije razdvajanja u istinu jedinstva, bez starih briga i strahova.

Sada je prilika da osvestimo ulogu kreatora i nosioca nove civilizacije. Svedočimo kako se otvara i piše Božanska knjiga.

 
Pridružite nam se da prihvatimo najveće bogatstvo koje ljudska rasa može da ima, a to je milost Majke Božije koja nas podiže, uzdiže, budi i otvara nam nove nivoe egzistencije.Za više informacija pogledajte video: 

OTELOTVORENJE BOŽANSKIH ENERGIJA - online Zoom webinar

Subota i nedelja 3-4. oktobar 10-16.30h

Cena: 144€

Prijava i informacije na quaanbalkan@gmail.com
 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE