Ujednačite svoje MENTALNO POLJE tako da je u savršenom balansu sa vašim ŽELJAMA


Mentalna energija koja onemogućava manifestaciju vaših snova

Vaša želja da budete i živite veličanstveno jeste jedan aspekt vaše duhovne energije. Da biste stvo­rili ravnotežu u ovoj oblasti svog života, morate ko­ristiti energiju svojih misli i dovesti je u harmoniju s onim o čemu razmišljate. Misli koje su usmerene na frustraciju privlačiće frustraciju. Kada kažete ili razmišljate ovako: Ne postoji ništa što bih mogao da uradim; moj život se oteo kontroli i zarobljen sam, to ćete i privlačiti – a to je opiranje vašim najvećim željama! Svaka misao frustracije isto je kao da ku­pujete kartu za još te frustracije. Svaka misao koja pristaje na to da ste zaglavljeni od Univerzuma traži još više tog lepka da vam pomogne u tom stanju.

Najvažniji alat za uspostavljanje ravnoteže jeste saznanje da ste vi, i samo vi, odgovorni za nedosta­tak ravnoteže između onog što bi vaš život iz snova trebalo da bude i svakodnevnih navika koje imate. Možete stvoriti novu ravnotežu pomoću mentalne energije i možete Univerzumu narediti da vam ša­lje prilike da taj disbalans sredite. Kada to učinite, otkrivate da, iako svet stvarnosti ima svoja ograni­čenja, svet vaše mašte nema granica. Iz ove neogra­ničene mašte dolazi zametak stvarnosti koja vapi da bude povraćena u izbalansirano okruženje.

Vraćanje stanja ravnoteže

Cilj ovog principa jeste stvaranje ravnoteže iz­među snova i navika. Najmanje komplikovan na­čin za ovo jeste prepoznavanje znakova naučenih šablona, a potom i učenje da svoje razmišljanje preusmerite tako da bude u ravnoteži s vašim sno­vima. Dakle, koji su vaši snovi? Šta je to što u vama živi, a što nikad nije isplivalo na površinu? Koje to unutrašnje, noćno svetlo i dalje sija, čak i ako je to samo blagi odsjaj u vašim snovima i mislima? Šta god da je, koliko god apsurdno delovalo drugima, ako želite da povratite ravnotežu između snova i navika, morate napraviti promenu u energiji kojom doprinosite svojim snovima. Ako ste izvan ravnote­že, to je primarno zato što ste energetski dopustili svojim navikama da vam definišu život. Te navike, i posledice istih, rezultat su energije koju ste im dali.

U prvim fazama procesa uspostavljanja ravno­teže, koncentrišite se na ovu svest: vi birate o čemu ćete razmišljati, želeli to ili ne. Odlučite da razmi­šljate o onome što želite, a ne o tome koliko vam snovi deluju nemoguće ili teško. Ličnim snovima dajte prostora u svojoj mašti kako bi mogli da se natope energijom koju zaslužuju. Misli su mentalna energija; one su valuta kojom morate privlačiti ono što želite. Morate naučiti da prestanete trošiti tu valutu na misli koje ne želite, iako možda osećate potrebu da nastavite s naviknutim modelima pona­šanja. Vaše telo možda nastavi da, neko vreme, bude u stanju na koje je naviknuto, ali u međuvremenu se vaše misli usklađuju s vašim snovima.
 

 

Navika razmišljanja koja je u skladu s vašim snovima

Oskar Vajld je jednom primetio da smo „svi na dnu, ali neki od nas gledaju u zvezde”. Ovo je sa­vršen primer toga šta znači uskladiti svoju viziju i misli da budu u ravnoteži s onim što osećate da treba da budete. Misao poput: Moja namera je da stvorim nešto čime bih pomogao/la deci bez privi­legija, u stvari je poruka Univerzumu. Ako snažno osećate da ste ovde s određenom svrhom, onda bi trebalo da skupljate energiju koja bi bila u skladu s tim snom. Nije važno kakve su vam trenutne životne okolnosti.

Vaš trenutni finansijski status nije važan kad je reč o traganju za smislom. Brbljanje pesi­mista ne bi trebalo da vas poljulja ili vas natera da posumnjate u svoju vezu s pozivom koji ste izabrali. Ono što činite da biste došli do uravnoteženog živo­ta sa svojim snovima početak je ko-kreiranja života.

Ko-kreacija jeste korišćenje energije iz nevidlji­vog polja Duha. Ona savršeno uspostavlja ravnote­žu u vašem svetu i povezuje je s čistom energijom stvaranja. Vi oponašate ovo stvaralačko polje time što postižete sličnost, koliko god je to moguće. Ovo podrazumeva spremnost da sebe posmatrate kao biće ravnoteže koje privlači uslove koje želi da proi­zvede. Ovu moć usvajate upravo u kontemplaciji nad ovim moćima. Čitajte ovu izjavu dok se ne zalepi za vas kao lepak. Ne možete manifestovati mesto za pomoć deci koja nemaju privilegije tako što raz­mišljate o nemogućnosti da se to ostvari. Iako ste na dnu, imate mogućnost da gledate u zvezde. Ovo znači da treba da mislite o zvezdama i da odbijate težinu onih koji privlače dno. Vaša tačka ravnoteže jeste izvesnost da potvrđujete svoje misli uz izraze Znam to, želim to, stiže, ništa to ne može sprečiti i ne postoji ništa zbog čega bih bio/ bila uznemiren/a.

Ovo ujednačavanje će vam naglavačke okrenuti svet. Univerzum je baziran na zakonu privlačenja. Počećete da primećujete kako Univerzum sarađuje s vama i privlači prave ljude, prave finansije i, na­izgled, slučajne događaje kako bi vam snove, sada i ovde, pretvorio u stvarnost. Kada ste u ravnoteži s mislima da zaslužujete ovakvu saradnju od sve­ta Duha, aktivno učestvujete u ostvarenju. Uživate u lakoći uravnoteženosti s kreativnom energijom života. Više nije moguće da sedite i žalite se ili da budete frustrirani. Imate energiju! Zašto? Zato što ste u ravnoteži sa Izvorom svakog stvaralaštva. I tek tako, pristupate kreativnosti time što mislima privlačite sve što želite. A to nije moguće ako ste u stanju neuravnoteženosti, žaljenja, života u strahu ili u očekivanju samo najgoreg.
 


 

Ista logika ujednačavanja ravnoteže života sno­va s dnevnim navikama može se primeniti na sve što možete zamisliti: na pisanje i stvaranje muzič­kih albuma, na treniranje konja, usvajanje dece iz si­romašnijih delova sveta, posedovanje kuće na selu, dobijanje posla o kom ste oduvek maštali, stvaranje novca koji bi vas oslobodio dugova, trčanje mara­tona… Recite šta, i ako možete da sanjate o tome, možete to i ostvariti. Ali samo ako ujednačite svoju unutrašnju stvaralačku energiju – svoje misli – tako da su u savršenom saglasju s vašim željama. Misli koje ohrabruju trenutne navike, koje nisu u skladu s vašim željama, moraju se zameniti ujednačenom energijom.
 

Niko to nije rekao bolje od Isusa Nazarećanina: „Veruj da ćeš primati i primićeš.” Koja je poenta ži­veti životom koji prkosi takvoj mudrosti ravnoteže?

 

 

 

 

Autor: Vejn Dajer; odlomak iz knjige „Biti u ravnoteži“

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE