Pretvaranje DAHA u ŽIVOTNU SILU


Kada Krija Jogi nauči da udah i izdah vazduha percipira kao toplu i hladnu struju koja ide gore-dole niz kičmu, on tada postane svestan da ove dve životne struje nisu nus proizvod procesa disanja nego da su one te koje održavaju fizičko telo u životu. On takodje shvata da te dve struje održava "Reč", božansko vibraciono kosmičko svetlo prane koje ulazi u telo kroz medulla-u. Ova životna sila postaje koncentrisana i operativna kroz energetske centre na kičmenom stubu (čakre), preko kojih energizira celo telo do najsitnije ćelije.

Isus je posvedočio da čovek neće živeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božijih (Mateja 4:4). Ovaj nezaboravni pasus označava da telo čoveka ne zavisi samo od eksternih izvora životne sile - destialcije iz disanja, kiseonika, sunčeve svetlosti, materije i tečnosti - nego i od direktnog unutrašnjeg izvora kosmičkog života koji ulazi kroz medulla-u, tekući zatim ka suptilnijim centrima u mozgu i kičmi. Medulla se često naziva i "usta Božija", jer je to glavni otvor za priliv božanske kosmičke vibracione životne snage. "Reč" zatim teče iz "usta Božijih" (medulla) u rezervoar životne energije u mozgu i distribucionih kanala u kičmi.

U uspešnoj meditaciji Krija Jogi pretvara impulse udaha i izdaha u dve životne struje koje oseća u kičmi. Hladnu struju pranu koja teče uz kičmu i toplu struju apanu koja teče niz kičmeni stub. On tada shvata istinitost Isusovih reči da čovek ne mora da zavisi od spoljašnjeg disanja (ili od "hleba" tj. bilo kog spoljašnjeg elementa) kao uslova telesnog postojanja. Jogi percipira da hladna i topla struja u kičmi konstantno i magnetski vuku dodatni napon struje sveprisutne kosmičke životne sile koja neprekidno protiče kroz medulla-u. Zatim, postepeno nauči da te dve struje konvertuje u jednu životnu silu magnetski vukući dodatnu pranu iz svake ćelije u telu i nerava. Ova ojačana životna struja teče uz kičmu do tačke izmedju obrva i vidi se kao trobojno sferično astralno oko (treće oko)- blještavo sunce u čijem se centru nalazi plava sfera koja okružuje sjajnu, blještavu zvezdu.

 


 

 

Kada jogi uspe da prodre svojim umom u "treće oko" on vidi svoje telo kao napravljeno ne od mesa nego od sitnih svetlosnih ćelija protona, elektrona i lifetrons ("život-trona"). Fizičko telo je formirano od dva sloja struja - atomske struje koja se pojavljuje kao meso i suptilnijeg sloja protona i elektrona. Celo čovekovo astralno telo se sastoji od svetlosti različite gustine, kao što je fizičko telo izgradjeno od različitih tkiva, kože, kostiju i unutrašnjih organa. Kroz svoje sferično "treće oko" jogi vidi svoje telo kao izgradjeno od praničnih astralnih ćelija "lifetrons-a". On vidi da Kosmička Sunčeva svetlost života reflektuje svoje zrake kroz astralno duhovno oko u astralni mozak i astralni pleksus, kao i astralne nervne cevi- nadije, tako održavajući ćelije astralnog tela. On takodje vidi da njegovo fizičko telo nije ništa drugo nego grubo svetlo elektrona, protona i atoma koji potiču iz njegovog finijeg astralnog tela. Daljom obzervacijom Jogi opaža da njegovo astralno i fizičko telo potiču od kauzalnog (idejnog tela) koje opet potiče od koordinisanih čestica Božije misli "thoughtrons -a".

 

 

 

 

Izvor: http://www.kriyayoga.rs/2016/11/pretvaranje-daha-u-zivotnu-silu.html

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE