TAO i VODA ~ Nemerljiva SNAGA MEKOĆE


Po učenju Lao Cea, Tao i voda su sinonimi. Ti si voda, voda je ti. Razmislite o prvih devet meseci svog života posle začeća: živeli ste u vodi i hranila vas je amnionska tečnost koja je zapravo bezuslovna ljubav koja u vas utiče… koja teče kao vi. Vi se sastojite od 75 posto vode, vaš mozak sadrži 85 posto vode, a i sve ostalo je jednostavno voda u obliku mišića.

Razmislite o tajanstvenoj i magičnoj prirodi ove tečne energije koju uzimamo zdravo za gotovo. Ako pokušate da je stegnete, pobeći će vam; stavite ruke u nju i odmah ćete je osetiti. Ako ostane nepomična, postaće ustajala. Ako joj dopustimo da teče, ostaće čista. Ona ne traži visoka mesta da bi bila iznad svega, već se nastanjuje na najnižim nivoima. Sakuplja se u rekama, jezerima i drugim vodenim tokovima, teče prema moru, a onda prelazi u paru i posle ponovo pada na zemlju u obliku kiše. Ne pravi nikakve planove i nema miljenike; i ne nameravajući, ona obezbeđuje opstanak životinjama i biljkama. Ne planira da navodnjava polja, da nam gasi žeđ i da nam daje mogućnost da plivamo, jedrimo, skijamo na njoj i ronimo. Postoje dobrobiti koje sasvim prirodno proizilaze iz vode, koja čini ono što čini i koja jeste ono što jeste.
 


Tao od vas traži da jasno uvidite paralele koje postoje između vas i te tečne materije koja održava život. Živite kao voda zato što vi jeste voda. Budite zadovoljni kao što je ta tečnost koja vas pokreće i održava u životu. Neka se sve vaše misli i postupci odvijaju lagano, u skladu sa prirodom svih stvari. Prirodno je da budete pažljivi, da dozvolite drugima da slobodno idu gde osećaju da treba da idu i da budu onakvi kakvi moraju biti, bez vašeg mešanja. Prirodno je da verujete u prirodni tok stvari, da budete iskreni prema svojim unutrašnjim porivima i da se držite svog sveta. Prirodno je da svakog čoveka smatrate jednakim sebi. Sve ove lekcije mogu se naučiti na osnovu posmatranja ponašanja vode koja pomaže celokupnom životu.

Evo šta bi na osnovu osme pesme „Tao Te Činga”, Lao Ce mogao da kaže:
Kada ste slobodni da tečete poput vode, slobodni ste da prirodno komunicirate - informacije se razmenjuju i znanje se razvija tako da koristi svakome.

Pazite na to da ne smatrate sebe važnijim od drugih ljudi. Budite susretljivi prema svima, a posebno prema onima kojima se ne ukazuje poštovanje - neobrazovanima, beskućnicima ili siromašnim članovima društva. Idite na „bedna mesta od kojih svi zaziru” i budite otvorenog uma kad se tu nađete. Potražite Tao u svakome koga sretnete i posebno se potrudite da prihvatanje, plemenitost i dobrota teku kroz vas prema drugima.
 

Nemojte osećati iritaciju prema drugim ljudima i bićete dočekani s poštovanjem. Čineći sve kako biste izbegli da pokušavate da kontrolišete nečiji život, naći ćete se u mirnom skladu sa prirodnim poretkom Taoa. Na ovaj način negujete druge bez ikakvog nastojanja da to činite. Budite kao voda koja stvara prilike za plivanje, pecanje, jahanje na talasima, pijenje, gacanje, prskanje, plutanje i beskrajan niz drugih užitaka, ne trudeći se da činite išta drugo, sem da jednostavno tečete.

 

Kada posegnete rukama ka reci i pokušate da je ščepate, vaše ruke će ostati prazne. Voda ostaje neuhvatljiva sve dok ne prestanete da je čvrsto stežete i dok ne pustite da vam se ruke u njoj opuste i postanu jedno sa njom – stoga, ono što je paradoksalno jeste da je dobijate puštajući je. Lao Ce vam savetuje da se ponašate kao ovaj element u svim njegovim nejasnim i tajanstvenim postupcima, čak i kad se to čini suprotnim onome što vam govore razum i okolnosti.

Lao Ce ponavlja tri teme koje se pojavljuju kroz celu ovu knjigu. One su najvažnije karakteristike vode:


1. Popustljivošću savladavate nepopustljive delove svog života! Čvrsto i kruto se savladava neumornom primenom nežnih stvari, poput blagog protoka vode ili njenog neprekidnog kapanja. Zato uvek budite nežni i voljni da se predate i onda posmatrajte kako nestaje otpor grubog i neumoljivog.

Jedna žena iz moje porodice, koja je godinama nastavljala da nanosi štetu kako sebi tako i svojim odnosima s drugim ljudima uzimajući opojne supstance, kod mene je naišla na odgovor pun ljubavi, ali i čvrstine. Polako, s vremenom, njena tvrdoća počela je da nestaje susrevši se sa upornim kapanjem, kap po kap, nežne ali odlučne dobrote, prihvatanja i ljubavi. To ponekad može delovati obeshrabrujuće, ali Lao Ce u ovoj pesmi ističe da moramo delati upravo poput vode i koristiti blag pristup jer „u napadu na čvrsto i nepopustljivo, ništa je ne može nadmašiti”.

2. Voda izgleda kao nešto što lako možete nadjačati. Ipak, ona je toliko fleksibilna da, kad je skrenete s puta, stvara novi tok i teče ispod svih čvrstih stvari i strpljivo tu ulazi tako da ništa kruto ne može da je spreči da to učini. Postavite prepreke, onemogućite joj pristup i učinite sve vodootpornim - a ipak, s vremenom, fleksibilnost vode će na kraju pobediti.

Reči „slabo nadilazi snažno” predstavljaju moćnu poruku upućenu vama. Setite se da treba da ostanete fleksibilni, voljni da se ponizno pognete i delujete slabo, ali znajući da ste usklađeni sa Taom. Lao Ce vas poziva da budete poput učitelja koji ostaje „miran i usred tugovanja” i zlo neće moći da dopre do vašeg srca.

3. Voda je toliko mekana da joj se ničim ne može nauditi, niti se ona može oštetiti ili uništiti - ona se jednostavno vraća svom izvoru da bi iznova i iznova bila korišćena. Popijte je, i kad vam napoji telo, vratiće se. Zagadite je, i kad prođe dovoljno vremena, vratiće se pročišćena. Sve je to moguće zbog nepostojane mekoće ovog elementa.

Kada ostanete mekani i nadmašite tvrdo, i vi ćete takođe postati neuništivi. Pod kapom nebeskom ne postoji ništa mekše od vode, a ipak ništa ne može da je nadmaši u savladavanju čvrstog. U ovom poređenju može se naći toliko mnogo mudrosti: ostanite u svom mekom stanju postojanja. Suzdržite se onda kada treba da pokažete koliko možete biti čvrsti. Umesto da pokušavate da upravljate čvrstinom, isprobajte strpljenje. Verujte svom prirodnom i blagom „ja”.

Promenite način gledanja na snagu naspram slabosti.
Zapazite da stereotipi krutog, čvrstog, prisilnog, samosvesnog i dominantnog uopšte ne predstavljaju karakteristike snage. Ove osobine će vas zapravo dovesti do toga da budete nadmašeni i nadvladani mekoćom, odnosno onim što ste smatrali slabošću. Promenite svoje mišljenje o svemu ovome i posmatrajte kako se vaš svet menja. Kada počnete da poštujete i podražavate slabe i gipke, zapazićete istinsku snagu u sebi kao osobi Taoa. Prestanite da se uplićete i pomažete i odlučite da umesto toga tečete kao voda - nežno, meko i nenametljivo - ma gde da ste potrebni.
 


Budite mekani poput vode.
Umesto da pokušavate da dominirate svojom snagom, tecite poput vode gde god da postoji otvor. Omekšajte svoju grubost postajući tolerantniji prema suprotnim mišljenjima. Manje se uplićite, a više se fokusirajte na usmeravanje; zapovedanje zamenite slušanjem. Kad vam neka osoba iznese svoj stav, pokušajte da odgovorite sa: „Do sada to nisam uzimao u obzir - hvala ti. Razmisliću o tome.”

Danas u tišini pijte vodu i sa svakim gutljajem podsetite sebe da treba da negujete druge ljude na isti životvorni način na koji to vodeni tokovi čine sa životinjama, a kiša s biljkama. Obratite pažnju na to na koliko mnogo mesta se nalazi voda koju koristite i kako vam služi prirodno tekući. Izgovorite molitvu zahvalnosti toj životvornoj materiji koja uvek teče.

 

 

 

 

 

Autor: Dr. Vejn Dajer; odlomak iz knjige „Promenite misli, promenite život“

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE