Predrasude koje imamo o NOVCU su predrasude koje imamo o SEBI


Jeste li znali da je gotovo polovina svega u što verujete, o sebi i o svetu u kome živite, stvoreno kao uverenje usađeno u vaš um pre sedme godine života?
 
To je naučno potvrđen podatak. Tim uverenjima, stvorenim u veoma ranom dobu, pripadaju i verovanja I odnos koji imate s novcem.
Na prvi pogled neobično i neverovatno jer, smatramo da većina dece u tako ranoj dobi ne razume vrednost i značenje novca, ali ono što ne možete pobiti je da svako dete najviše nauči gledajući svoje roditelje i njihovo ponašanje. Upravo iz tog ponašanja i odnosa kojeg su vaši roditelji imali prema novcu nastala su duboko ukorenjena verovanja, zapisana u obliku programa u vašem podsvesnom umu, iz kojih danas, mnogo godina nakon vašeg sedmog rođendana vi donosite odluke o tome kako ćete npr. zaraditi ili potrošiti novac..

Da bismo utvrdili koliko je to zaista istina ili ne, dovoljno je da uzmete komad papira i olovku i napišete sve ono što vam prvo padne na pamet, a vezano je za novac..

Tako bi se među rečenicama koje ste napisali vrlo lako mogle naći sledeće:
“Ne mogu zadržati novac.”
“Novca nikada nemam dovoljno.”
“Ono što želim za mene je nedostupno jer me košta previše novca.”
“Ne mogu stvoriti dovoljno novca.”
“Novac mi izmiče, kao da klizi kroz prste.”
“Ne zaslužujem/ ne vredim dovoljno da bih imala više novca.”

Budite iskreni, te rečenice nisu vaše delo. One su nasleđene. Naučili ste ih. Kada? U detinjstvu, slušajući svoje roditelje koji su vam u svojim najboljim namerama pokušavali usaditi, na svoj način, osećaj odgovornosti.. Ali, oni nisu znali da su uz svoje “najbolje namere” u vas usadili i blokade, ograničenja zbog kojih je danas novac postao predmet neprestane – borbe.

Dakle, da ukratko rezimiramo: vaš odnos s novcem u velikom delu slika je mentalnih programa o novcu koje su imali vaši roditelji.
Da biste to promenili potrebno je napraviti nekoliko stvari.
Kao prvo donesite odluku čiji život želite živeti jer, ako živite tuđe programe, živite i tuđi život, zar ne?
Želite svoj život? Tada osvestite uverenja i programe te napravite reda. Ako vas nešto blokira to znači da je vreme da se ograničavajući programi prepoznaju i zamene novim uverenjima!

Da bi ste u tome uspeli, napravite sledeću vežbu:
Pogledajte ponovno onaj list papira na kome ste zapisali “svoja” uverenja o novcu i zamenite reč novac u tim rečenicama rečju – energija. Danas nikome od nas ne bi trebala da bude strana spoznaja da je sve što postoji i što nas okružuje – energija. To znači da je i novac energija, a sa zamenom reči u rečenicama dobili ste sledeći niz:

“Ne mogu zadržati energiju.”
“Energije nikada nemam dovoljno.”
“Ono što želim za mene je nedostupno jer me košta previše energije.”
“Ne mogu stvoriti dovoljno energije.”
“Energija mi izmiče, kao da klizi kroz prste.”
“Ne zaslužujem/ ne vredim dovoljno da bih imao više energije.”

Nadam se da ste zamenom reči došli do spoznaje da je povezanost vaše energije i novca puno veća nego što ste to možda do sada sagledavali. No, krenimo i korak dalje i uvedimo u ovu našu priču i znanje o tome da sve što postoji u prirodi teži ravnoteži, a balans se postiže kada se između primanja i davanja nalazi znak jednakosti. Na najjednostavnijem primeru to možete videti kroz svoje disanje: koliko vazduha udahnete, toliko ćete i izdahnuti.

 

 

Kako to primeniti po pitanju novca? Ako je novac energija, a jeste, svoju energiju u obliku znanja, rada i sposobnosti vi razmenjujete za određenu količinu novca u obliku plaće (honorara ili sl.). Odnos koji imate prema zarađenom novcu pokazuje odnos koji imate prema vlastitoj energiji. Ako smatrate da morate teško i puno raditi, a za sve to dobijete malo novaca, to znači da smatrate da vaša energija, znanje ili sposobnosti ne vrede mnogo. Ako ne možete zadržati novce već vam neprestano izmiču iz ruku znači da je takva i vaša lična energija- raspršena, ne vladate njome. A ako pak smatrate da novaca nikada nema dovoljno znači da smatrate da je i vaša energija ograničena i nemate je dovoljno..itd..itd..
 

Kada promenite način na koji percipirate sebe i svoju vlastitu vrednost, promeniće se i vaš odnos sa novcem.
Kada na novac počnete gledati kao na nešto što teče i obnavlja se, kao što to čini energija te kada shvatite da energije ima u izobilju, shvatićete da i novca ima u izobilju.

Koliko ćete novca imati i način na koji ćete ga potrošiti zavisi od toga koliko vi imate energije, kako je stvarate, koliko vrednujete vlastitu energiju (tj. svoje znanje, sposobnosti ili veštine koje zamenjujete za novac) te kako se odnosite prema njoj.

Sve predrasude koje imate prema novcu predrasude su koje imate prema vlastitoj energiji (vrednosti, znanju, sposobnosti, talentima itd..)

I da zaključimo: ako želite promeniti svoj odnos prema novcu, potrebno je promeniti odnos koji imate prema sebi odnosno prema vlastitoj vrednosti i spoznati programe o kojima smo pisali na početku ove priče. Sve korenite promene potrebno je napraviti tamo gdje se koreni i nalaze, a to je podsvesni um. Podsvesnom umu može se pristupiti na više načina, a neke od osnovnih metoda su meditacija i hipnoza. Uz pomoć ovih veština, koje može naučiti svaki čovek jer su prirodne, sigurne i jednostavne, možete spoznati svoje ograničavajuće obrasce i zameniti ih novim, povoljnim i podržavajućim uverenjima kojima ćete transformisati puno više od vašeg odnosa sa novcem. Bićete nagrađeni nizom bonusa koji će vam na svakodnevnoj bazi zadovoljstvo, sreću i blagostanje. Srećno!


 

 

 

Autor: Iva Mladenić Radošević
Izvor: www.zeneinovac.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE