Turbulencija između nivoa SVESTI ~ lekcija balansiranja i prioriteta

Tokom duhovnog rada na sebi, osoba se oslobađa velike količine tereta.

Teret u vidu energetskih odnosa unutar sebe, koji održavaju karmičke veze svojim postojanjem. Nakon što se te karmičke veze anuliraju, dolazi do slobodnog odnosa zasnovanog na reflektovanjem čiste svesti između dva subjekta.

Nakon što se prekine karmički odnos između dve osobe, dolazi do svesnog pogleda između dve strane. Karmičke veze uvek su uslovljene prihvatanjem onoga što svesna osoba inače ne bi prihvatila, jer svest o sebi budi potrebu za još većom čistoćom i zaštitom sopstva, umesto zaslepljivanja svog unutrašnjeg pogleda karmičkim energijama.

​Nakon prekidanja karmičkih veza, dolazi i do otpuštanja velike količine energija, koje onda ostaju u telu, auri i mogu da naprave ponovni problem onima koji su ih se oslobodili, tako što otežavaju pogled, slobodu i normalno svakodnevno funkcionisanje.

Da bismo se u potpunosti oslobodili od takvih nazovimo ih ''toksičnih'' relacija, neophodno je biti konkretno upućen u par stvari koje se tiču procesa karmičkog čišćenja jedne osobe kroz praktikovanje introspekcije i ostalih praksi za oslobađanje svoje svesti unutar sebe.

​Recimo da ste vi ta osoba koja radi na Sopstvu unutar sebe. Zamislite sebe kao jednu tačku koja u horizontalnoj ravni ima konekcije sa drugim tačkama, koje su druge osobe. Iznad vas i ispod vas nalazi se još osoba, raspoređene bliže ili dalje od vas, u zavisnosti od vaše vibracije svesti.

Ukoliko radite na svojoj svesti, unutar te horizontalne ravni, gde se vi trenutno nalazite, dolazi do postepenog oslobađanja od karmičkih veza koje vas drže da ostanete na trenutnom nivou. Nakon što ih prekinete, možete da iskoračite dalje, ka višoj vibraciji, odnosno ka gore. Ukoliko bismo živeli nesvestan život, karmički, onda se tone dole, prekidaju se konekcije sa onima koji su iznad, a uspostavljaju se konekcije sa onima koji su bili dole, ali su sada na vašem nivou svesti.

​Dakle, može da se tone dole ili može da se penje gore, ali ne u kontekstu gravitacije, već u kontekstu vibracije svesti. Kako budete radili na sebi, tako će vam se menjati vibracija svesti.

​Na različitim nivoima svesti međuljudski odnosi definisani su različitim relacijama. Najvažnija stvar za razumeti je ovo: ponekad ljudi ne umeju da vas puste bez da vas prethodno osude. Na nižim nivoima svesti odnos je zasnovan na posesivnosti, odnosno ''imanju'' osobe. Ljudi vas ''imaju'' za sina, ćerku, majku, oca, prijatelja, neprijatelja, itd. Suštinski dešava se karmički odnos, koji god oblik da je u pitanju, posesivnost u okviru umnih relacija. Često se dešava da kada čovek krene putem slobode svoje duše, mnogi ljudi imaju potrebu za osuđivanjem iste te osobe, jer u suprotnom ne umeju drugačije da uspostave relaciju. Osoba koja se popela u svesti, ne može imati odnos ''za nešto'' ili ''protiv nečeg'', dok osobe u nižim nivoima svesti samo tako mogu da postoje, jer u suprotnom nema razloga za životom.

Ljudi koji moraju da imaju razlog za život, kroz bivanje za ili protiv, su najveća grupa ljudi na planeti Zemlji. Moraju da žive ''za nešto'' ili da budu spremni da umru ''za nešto'' i uvek se svodi na neki umno-ideološki koncept izvan sebe. To je primitivan način življenja i identičan je životinjskom jer i životinje žive kroz identičan koncept. Taj koncept nije za osudu, ali je neophodno razumeti ga kako bi se nastavilo svesno napred.

​Bez jasnog razumevanja šta je to šta se dešava sa ljudima oko vas nakon što počnete da radite na svojoj svesti, ponekad možete da se okrenete naglo i agresivno ka grupisanju i bivanju protiv, jer vas društvo povuče nazad dole. Ona većina koja živi instiktivno i nesvesno, umesto slobodno i svesno. Može da se desi mnogo toga tokom vašeg karmičkog oslobađanja, puno pozitivnih ili negativnih stvari.

Bilo pozitivne ili negativne, vezivanje za bilo šta izvan sebe i definisanje svog ''duhovnog napretka'' spram novih stvari koje se dešavaju u vašem životu nisu produktivne za dalji rast svesti. Normalna je stvar da život počne drastično da se menja nakon aktivnog praktikovanja rada na sebi. Ukoliko se menjate ka bolje, nemojte misliti da se neće promeniti ljudi oko vas.

​Naš rast vibracije tokom rada na Sopstvu unutar svoje svesti, može da utiče pozitivno i negativno na ljude oko nas. Oni koji pokušavaju da nas ''drže'' i dalje pod njihovom posesivnom kontrolom i imaju karmički odnos sa nama, mogu nas okarakterisati kao nekoga ko je u ''problemu''. Morate razumeti da kada vam neko priđe i kaže da ste u ''problemu'' i da želi da vam pomogne, prvo što radi to je da vam ubacuje sumnju.

Pomoć od strane karmičkih bića nije isto što i pomoć od strane svesnih osoba. Karmička bića vas vraćaju nazad u zatvor umnog življenja i preživljavanja kao jedinog smisla na planeti Zemlji, pa vas onda okarakterišu kao ''uspešne''. Ukoliko vas vide da ste slobodni od stresa i pomamnog ludila za materijom, identifikovanjem, ogovaranjem i slično, onda će vas okarakterisati kao nepoželjne, jer im ugrožavate komfor zonu njihovog osećaja sigurnosti.

​Komfor zona osećaja sigurnosti kod prosečnog čoveka je da ima za šta da se bori. Bori se za novac, za kuću, za reputaciju, za porodicu, za naciju, pa na kraju za ideologiju. To ljudska civilizacija praktikuje samo i isključivo jer trenutno ne ume drugačije.

 

Ukoliko ste vi ta osoba koja izađe iz borbe i teži slobodnom životu od karmičkih strahova i umnog ludila današnjice, nemojte misliti da će sva vaša iskustva biti pozitivne prirode. Da biste bili stabilni na svom putu, pre svega je veoma važno razumeti kako funkcionišu stvari oko vas.

​Tokom vašeg uspona, prekidaće se karmičke relacije sa ljudima ispod vas i oko vas, a uspostavljaće se nove veze sa ljudima iznad vas. Prema ljudima oko vas i ispod vas, najpraktičnije je odnositi se tako što: ništa ne želite od tih ljudi, ništa ne dokazujete, ne prepirete se, dopuštate im da misle šta hoće, dopuštate im da vas osude i koračate svojom stazom. Ukoliko su ljudi koji vas osuđuju porodica, opet je veoma važno dopustiti im da rade šta žele i nastaviti svojim putem.

Kontekst objašnjavanja ljudi ''ispod'' ili ''iznad'' nije u kontekstu da ste vi bolji ili gori od nekog drugog, već u kontekstu trenutnog stanja svesti. Veoma je bitno imati ne-emotivnu relaciju unutar sebe sa drugim bićima. Nije emocija ljubav. Emocija su hormoni, a hormoni su jezik tela. Telo pripada Zemlji, a svest pripada Izvoru sve svesti, odnosno Šivi. Ne pripada u kontekstu posesivnosti, već jednostavno odatle dolazi.

Kao što naše telo predstavlja akumuliranu masu planete Zemlje, tako naša svest predstavlja fragment čiste svesti Šive. I Zemlja i Šiva su samo platforma. Naša svest o Sopstvu je kao jedan veoma veliki poklon postojanja za celo čovečanstvo. Opravdano je uživati u svojoj svesti i ne treba se sramiti svoje veličine i snage, dokle god nije uslovljavajuće ili štetno po druge.

Neminovno je da će mnogi koji su na nižem nivou svesti da vas doživljavaju kao štetne. Nemojte očekivati da se vuk neće bojati svetlosti. Isto tako, nemojte očekivati da ljudima na nižim nivoima svesti hoće odgovarati viša svest. Velika razlika između nivoa svesti dovodi do turbulencija, koje onda balansiraju stvari. Svaka turbulencija je pokušaj balansiranja stvari u vašem životu. Sve vaše turbulencije u životu možete doživeti kao gorivo za uspon u mreži svesti ili kao merdevine za silaženje u podrum.

Dopustite onima koji su niže da vas osude, ali isto tako nemojte očekivati da će vas oni iznad vas slaviti nakon što tamo stignete. Sve što radite, radite zbog sebe prvo, a ne da bi vam drugi rekli kako ste lepi i pametni. Budite jaki, sijajte snažno, ali ne zbog drugih, već zbog sebe pre svega. Ukoliko vam je to prioritet, onda vam je staza sigurna.
 

 

 

 

 

Autor: Viktor Turman

Preuzeto sa: www.shivaishta.org

Priredila: Marija Božić
POVEZANI TEKSTOVI
SEMINARI & RADIONICE