A da ZNANJEM zovemo samo ONO što služi za istinsku DOBROBIT ČOVEČANSTVA?


Ako je današnje društvo, civilizacija, većim delom utemeljeno na znanju, kako je onda moguće da se nalazimo u potpunom haosu, bilo gledano iz pozicije zdravlja, odnosno sve većeg broja obolelih, već i u najmlađem uzrastu, ili iz ugla neimaštine, gladi, nepravednosti, nemira i ratova, sve većeg zagađenja vode, vazduha, zatrovanosti zemlje, hrane…?

Kako je moguće da naše odluke koje su utemeljene na znanju uzrokuju toliku štetu svim živim bićima i samoj planeti Zemlji?
 
“Ne plaši se neznanja, boj se lažnog znanja, jer od njega dolaze sve nesreće na svetu”.

“Ljudi nisu namerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro da bismo dobro činili”.

Prema onom što danas možemo videti kud god okrenuli glavu, na šta god usmerili pažnju a proizlazi i podstaknuto je današnjim takozvanim “znanjem”, ispada da je znanje najdestruktivnija sila koja trenutno postoji na planeti zemlji. Pa tako naučnici na bazi svog “znanja” stvaraju najopasnije, najotrovnije štetne i destruktivne spojeve i tehnologije koje su u mogućnosti da u jednom trenu unište sav poznati život na planeti i samu planetu Zemlju.

Da li ovaj način delovanja znanja možemo nazivati znanjem? Na jednom nivou i možemo, jer da bi se stvorila atomska bomba potrebno je veliko znanje, ali nije pametno koristiti je. Znanje bez mudrosti-svesnosti je destruktivno i nepotpuno, te zato svo znanje treba da bude propraćeno i znanjem o našem neznanju. Neznanje prerušeno u znanje je najdestruktivnija sila koja proizlazi iz ego-uma, te koja nažalost trenutno vlada ovom planetom i određuje tok budućih događaja.

Ono što danas nazivamo naukom, naučnicima, najvećim umovima današnjeg doba, najčešće su ljudi ograničenog pogleda na svet, ljudi ograničeni raznim uverenjima i verovanjima, naučnim i drugim dogmama, teorijama, ljudi bez mudrosti i znanja o vlastitome neznanju, jer biti svestan – rasvetliti vlastito neznanje jeste znanje.

 

stvarno-znanje

 


Da li taj krug “naučnika” uopšte možemo nazivati naučnicima? Ne možemo, jer to bi bilo jednako kao da smo lažno znanje nazvali znanjem, kao da smo ljude nesputane raznim uverenjima i verovanjima, dogmama, ljude otvorena uma, istinske naučnike izjednačili sa ljudima koji funkcionišu i mogu funkcionisati jedino unutar okvira vlastitih uverenja i dogmi.

“Znati da znamo šta znamo i da ne znamo šta ne znamo pravo je znanje”.

Kako ne postoji nesavršen krug, jer svaki krug je savršen, te ukoliko nije savršen nije krug, tako ne postoje ni naučici zatvorenog uma. Postoje samo oni koji veruju da su naučnici i koji su se predstavljali kao naučnici, jer svako ograničavanje nema veze sa naukom. Ili prema naslovu ovog teksta, svaki lažni naučnik opasniji je od ljudi koji nemaju veze sa naukom, iz razloga što lažna nauka daje lažne okvire znanja a lažno znanje je puno opasnije od samog neznanja.

Čovek koji ne zna i koji je svestan svog neznanja neće delovati, dok čovek koji ima lažno znanje nesvestan svog neznanja delova će u okviru tog “znanja”. Pa pobogu pogledajte svet oko sebe! Da li su zagađeni vazduh, voda, zemlja, hrana, uništene šume, glad, bolesti, nasilje… odraz znanja?

Na temelju apsorbovanog “znanja” koje imamo u glavi možemo primećivati samo ono u šta verujemo; primećujemo samo sopstveno znanje. A kakvo je to znanje? Uglavnom lažno.

Lažna nauka je ta koja je stvorila GMO, hemikalije kojima nas svakodnevno prskaju iz aviona, hemikalije kojima se zagađuje voda, zemlja, vazduh, bez kojih nema života, vakcine koje razaraju imunološki sistem i uzrokuju najteže oblike bolesti, veštačke boje, pojačivače ukusa, konzervanse, veštačke zaslađivače, elektromagnetna zračenja-zagađenja, fluor… sve su to tvorevine zatvorenih umova, lažnih naučnika, lažne nauke i lažnog znanja.

Priroda, kako svakom živom stvoru tako i nama, pruža sve što nam je potrebno za život. A šta mi radimo, potkrepljeni lažnim znanjem? Uništavamo je, te u svom neznanju uništavamo same sebe. Razna plemena po čitavoj planeti koja žive netaknuta današnjom takozvanom “modernom civilizacijom i načinom života” ni ne poznaju nama opšteprisutne bolesti poput dijabetesa, autoimunih bolesti, side, raka… itd.

Zašto? Pa zato što žive u prirodi, od prirode i u skladu sa prirodom, zato što ne poznaju nauku u obliku u kakvom je mi poznajemo, oni ne pokušavaju stvoriti-patentirati ono što oduvek postoji u prirodi.

Lažna nauka-znanje ne samo da je uzrok današnjih najtežih oblika bolesti, već kada se i otkrije neki od prirodnih lekova koji leče npr. rak, ista ta nauka učiniće sve kako taj lek nikada ne bi ugledao svetlo dana. Jer, što se njih tiče, sve su to gluposti osim ako oni ne kažu drugačije. Lažna nauka-znanje uzrok je problema koja se danas nažalost predstavlja kao deo rešenja.

Napredak, ili tačnije nazadovanje pomoću današnje “znanja-nauke” jasno je vidljivo na primeru voćnih ili nekih drugih sadnica. Uzmimo npr. sadnicu jabuke. Donedavno, u našim voćnjacima mogli su se videti samo stari nasadi jabuka, jabuka koje su bile visine i do 7 metara, koje nije trebalo obrezivati, navodnjavati, prihranjivati, prskati protiv štetočina i raznih bolesti… jedini posao bio je u jesen sakupiti plodove, te ih uskladištiti.

Današnje nasade jabuka koje nazivamo naprednim-modernim nasadima, da bi u jesen imali šta da stavimo u podrum, moramo obrezivati, navodnjavati, prihranjivati, prskati protiv štetočina i bolesti svakih zavisno od vremenskih uslova, na 7 do 14 dana. Da li je to napredak?

Ne samo da moramo uložiti više vremena, truda, novca da bismo ubrali istu količinu ploda, već dobijamo i plod koji je sumnjivog kvaliteta, prepun raznih štetnih hemikalija, koje ujedno u velikoj meri završavaju u zemlji, te i u podzemnim vodama.

Lažno znanje je proizvod obmana, a istinsko znanje ISTINE.

Način na koji percipiramo stvarnost, svet oko sebe, uslovljen je našim nivoom znanja-svesnosti. Zato, gledajući na svet kroz naočale lažnoga znanja, percipiramo stvarnost unutar okvira uoslovljenog nam znanja, odnosno neznanja. Takvo iskrivljeno percipiranje stvarnosti dovodi do kreiranja osećaja ugroženosti, straha, borbe za preživljavanjem, te na posletku do samoporobljavanja, pa tako naše lažno znanje (strah) postaje naša tamnica.

Istinsko znanje predstavlja slobodu, jednakost i harmoniju, a ne destrukciju i strah. Istinsko znanje proizlazi iz istine, onoga što jeste, a ne iz onog što mi verujemo da jeste. Robujući lažnom znanju, živimo u zabludi, te percipiramo i delujemo sa nivoa i unutar zabluda lažnog znanja.

U današnjem društvu, što više “znate” to ste svesniji kako ništa ne znate, a to može biti tako samo ukoliko se radi o lažnom znanju, jer ako se istinsko znanje umnožava, onda je njega sve više i više, dok ako se lažno „znanje“ umnožava onda je znanja sve manje i manje. Odnosno, lažno znanje postavlja sve više i više pitanja, dok istinsko znanje daje sve više odgovora, kako bi drugačije uopšte i moglo biti.

“Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje”.

Kako je znanje potrebno da bismo sagradili atomsku bombu, a mudrost da je ne koristimo, tako je i hrabrost potrebna kako bismo razotkrili istinu, a mudrost da je živimo. Znanje bez mudrosti je nemoćno, jer mudrost je živeti znanje. Ukoliko ne živimo znanje, ono je skoro pa beskorisno, u nekim slučajevima može čak i poslužiti kao hrana za ego.

Na primer, koja je korist znanja o važnosti i blagodetima vode, konzumiranja sirove hrane (voća, povrća, orašastih plodova…), odnosno štetnosti konzumiranja raznih gaziranih sokova, mesnih industrijskih prerađevina ukoliko ih i dalje konzumiramo? Znanje je moćno tek od trenutka kada ga primenjujemo, a sve ostalo je laž i samozavaravanje.

Znanje postoji samo onda kada se ono primenjuje – kada se ŽIVI!

I na kraju, sve se svodi na istinu ili laž – znanje ili neznanje. Harmonija, razumevanje, sreća, sloboda… ljubav, manifest su življenja u istini i istine, a strah, mržnja, krivica, želja za kontrolom, moći, destruktivno ponašanje - manifest su življenja laži i u laži.

“Ko ne zna, a ne zna da ne zna – opasan je, izbegavajte ga!
Ko ne zna, a zna da ne zna – dete je, naučite ga!
Ko zna, a ne zna da zna – spava, probudite ga!
Ko zna i zna da zna – mudar je, sledite ga!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Velimir Gašparić

 

Izvor: www.2012-transformacijasvijesti.com 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE