Hvalospev LJUBAVI ~ Mudrost Sv. Pavla


Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih med što ječi ili cimbal što zveči.

 

Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje, kad bih imao puninu vere, tako da bih brda premeštao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.

Kad bih na hranu siromasima razdao svo svoje imanje, kad bih telo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi.

Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvali se i ne oholi, nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.

Sve ispričava, sve veruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nigda ne prestaje. Poslanica Sv. Pavla Korinćanima

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE