Rekonekcija

Rekonekcija je proces u kome se ponovno usklađujemo sa koordinatama unošenjem "novih" aksiatonalnih (osnih) linija, što nam omogućava da imamo pristup višim frekvencijama informacije i svetlosti, i tako omogućava naše lečenje i našu evoluciju. Rekonekcija takođe aktivira ponovno povezivanje DNK lanaca i reintegeneraciju "niti" (što se simultano dešava na paralelnim planovima egzistencije). To stvara uslove da se brže razvijamo na svim planovima. Rekonekciju obavlja ovlašćeni praktičar (koji je završio treći stepen ili više), pri čemu povezuje linije meridijana ljudskog tela sa koordinacionim linijama planete, što nas povezuje sa zvezdama, Univerzumom i dalje sa našom savršenom mapom bića.