Feng Shui

Feng - znači vetar Shui - je voda, a sam naziv je vezan za nalaženje prostora idealnog za stanovanje. Starost ovog učenja , koje je u drevnoj Kini smatrano naukom, datira od pre 6000 godina. Za Feng Shui se kaže da uspešno balansira energiju između Zemlje i Građevina, nešto slično akupunturi. Kao što se dešava da kod čoveka postoje neki začepljeni energetski kanali koji mogu izazvati bolest, tako i mesto koje ima svoju negativnu energiju ili loše izgrađena kuća mogu da utiču na zdravlje čoveka. Feng Shui proučava energiju, njen protok i za cilj ima dovođenje istog u balans, stvarajući za nas najpovoljnije okolnosti u životu.