Dimitrijev Blagoja

Telefon: 063/ 192 9604

E-mail:

Website: www.bio-iscelitelj.com

Tretmani: Bioenergija

Bioenergija, Vital Energy, Prana, Chi ili Ki je drugo ime za životnu energiju. Nepoznavanje i neverica čini nas nepoverljivim i najčešće ne verujemo u njeno postojanje i moguće efekte sve do trenutka dok ne posegnemo i za alternativama u našem izlečenju.

Svako živo biće, pa tako i čovek, poseduje bioenergiju. Kod nekih je ona jače izražena, a kod nekih manje. Svi mi imamo svoje energetsko polje (tzv. auru) koja nas okružuje. Postoji povezanost između ljudskog energetskog polja i aure koja postoji. Što je veća aura oko nas i simetricna u odnosu na telo to je znak da posedujemo vecu energiju i da smo u dobrom zdravstvenom stanju.

Da bi čovek bio zdrav, odnosno da bi njegovo telo funkcionisalo normalno mora posedovati energiju koja je veća ili jednaka neophodnoj za normalno funkcionisanje. Ukoliko je životna energija manja od neophodne dolazi do pada imuniteta i do pojave bolesti. Ukoliko je životna energija jednaka ili veća od neophodno potrebne onda je rezultat dobro zdravlje. One osobe koje poseduju višak ove životne energije imaju mogućnost da višak te energije, umećem i veštinom manipulacije energijom usmere ka osobama sa manjkom (nedostatkom) energije i takve ljude nazivamo bioenergetičarima.

Prenos energije se vrši samo u jednom smeru od bioenergeticara, cija je energija veca od neophodne, ka pacijentu koji ima manjak energije. Posle tretmana njegova energija je povecana. Najčešće se opšti nedostatak ne može nadoknaditi jednim tretmanom ali posle odredjenog broja tretmana, bolesnikova energija poveća do neophodne i tada dolazi do ozdravljenja.

Neophodno je istaći da, sem viška energije, mora se posedovati i odgovarajuce znanje u manipulaciji energijom jer se moze dogoditi da, na osobi kojoj zelite da pomognete, izazovete suprotan efekat. Naša životna energija je smeštena u energetskim centrima koji su poznati pod imenom čakre. Energetski centri (čakre ) su povezani sa aurom. Posmatranjem i analizom aure sagledavamo energetsko stanje našeg tela.

Sem bioenergetičara koji svojim tretmanima mogu da poprave naše energetske potencijale i sami možemo doprineti boljem protoku energije kroz naše telo. To možemo postići određenim fizičkim vežbama, jogi vežbama ili određenom tehnikom disanja. Poznata je tehnika „praničnog“ disanja ili tzv. disanja iz stomaka. Primenom tehnike pranicnog disanja, moze da se poveca kapacitet energije za deset puta, pa i vise. Reč prana je indijskog porekla i znači energija ili univerzalno energetsko polje.

Određenim fizičkim vežbama može se postići efekat boljeg protoka energije između energetskih centara i na taj način se poveća i uspostavi bolja ravnoteža protoka energije.
Jako je bitno imati u vidu da je bioenergija esencijalna za sva živa bića, da je njena količina i protok kroz naše telo, za bioenergetičare, vidljiva kroz našu auru i da je nedostatak moguće nadoknaditi pažnjom prema svom telu u odnosu na okruženje i tretmanima osoba koje poseduju višak energije, potrebno znanje i veštinu da sa njom manipulišu u željenom smeru.