Ćigong savez Srbije

Telefon: 062/ 806 19 88

Adresa: Beograd

E-mail: info@qigong.rs

Website: www.qigong.rs

Ćigong savez Srbije ima za cilj prenos naučenih vešština Ćigonga svima koji bi hteli da se upoznaju sa tehnikama koje će im omogućiti zdraviji žživot i olakššati suočavanje sa svakodnevnim problemima.

Predstavlja savez klubova, centara i radionica koje praktikuju, vežžbaju i prenose vešštine Ćigonga:

- Organizuje seminare stručnog usavrššavanja, takmičenja i posete Kini.
- Organizuje i realizuje redovne treninge zdravstvenog ćigonga u klubovima Saveza

Svi klubovi i instruktori, bez obzira na primarnu sportsku granu, koji bi želeli da se priključe Savezu, nauče i prenose ove vešštine poboljššanja i očuvanja zdravlja su dobrodoššli!

Savez je zvanični partner i predstavnik:
* Internacionalne federacije zdravstvenog ćigonga
* Kineske asocijacije zdravstvenogćcigonga u Srbiji.

Sistemi koje praktikujemo:

Devet standardizovanih sistema zdravstvenog ćigonga:
* Yi Jin Jing
* Wu Qin Xi
* Liu Zi Jue
* Ba Duan Jin
* Shi Er Duan Jin
* Shi Er Fa
* Da Wu
* MaWangDui
* Taiji Yangsheng Zhang

Stacionarni ćigong Zhan Zhuang nekoliko različitih tradicija - porodičnog Jang stila, Ba Gua Zhanga...

Dinamički ćigong:
* 18 Lohanovih ruku
* Ding Bu Quan - Ip porodični ćigong