Dijamantski put budizma

Telefon: 063/ 406 007

Adresa: Dalmatinska 62, Beograd

E-mail: yukcl@eunet.rs

Website: www.budizam.net

Dijamantski put
 
"Cilj Vađrajane je ostvarivanje stanja izvan svake dualnosti, kada spoznajemo da je sve savršeno upravo tako kako jeste, jednostavno zato što izražava beskrajni potencijal uma."
Lama Ole Nidal

Dijamantski put (tib. Dorđe Tekpa) se najčešce opisuje kao krunski dragulj Budinog učenja. Polazeći od razumevanja uzročnosti i nadahnute spoznaje, kako bi se sva iskustva transformisala u samooslobađajući smisao i prirodnu čistotu, Dijamantski put koristi metode potpunog poistovećivanja sa Prosvetljenjem.

U suštini, sadrži tri pristupa: "Put metoda", "Put uvida" i "Guru jogu". Na taj način um sebe može spoznati kroz vlastitu energiju, svesnost ili moć poistovećivanja.

Metod koji se danas najviše koristi na Zapadu je Guru joga. Identifikacija sa ostvarenim lamom brzo vodi ka najdubljim spoznajama sopstvenog uma.